<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Verksamhetschef till Barn- och ungdomssjukvården

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Verksamhetsområdet Barn- och ungdomssjukvård (BUS) har som uppdrag att ge specialiserad vård och behandling till barn och ungdomar i Region Gävleborg, med ett upptagningsområde på drygt 286 000 invånare.

Verksamhetsområdet har 230 medarbetare, sju förstalinjechefer, en biträdande verksamhetschef, chefssekreterare, HR- och controllerstöd, processledare och kvalitetssamordnare.

Verksamheten bedrivs genom vårdavdelningar för nyfödda och barn/ungdomar i Hudiksvall respektive Gävle samt mottagningsverksamheter i Hudiksvall, Gävle och en mindre mottagning i Bollnäs. I Gävle och Hudiksvall finns lekterapi och sjukhusskola finns i Gävle.

Arbetsuppgifter

Barn- och ungdomssjukvården i Region Gävleborg befinner sig i ett arbete för att organisera framtidens barnsjukvård i regionen, där nya lokaler, närmare samverkan med närliggande kliniker och utökad digitalisering ska ge ett effektivare och barnanpassat omhändertagande. Flera av våra utvecklingsområden ligger i framkant.

Vi söker en chef med en god organisatorisk förmåga, engagemang i vidareutveckling av barnsjukvård och en förmåga att tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare utveckla den länsövergripande strategin och riktningen för barn- och ungdomssjukvården, i samarbete med övriga vårdgivare.

Du kommer att ansvara för personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, medicinska och ekonomiska resultat och utveckling i samverkan med hälso- och sjukvårdens samtliga verksamhetsområden och andra relevanta huvudmän.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Du får möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet där du och dina medarbetare har goda möjligheter till utveckling och forskning. Tjänsten är en heltidsanställning med tillsättning så snart som möjligt. Eftersom verksamheten finns på flera orter är placering möjlig i både Gävle och Hudiksvall.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda förbättringsarbete, och vi ser gärna att du tidigare har haft ett ledande uppdrag inom hälso- och sjukvård. Du har för tjänsten relevant akademisk utbildning och det är meriterande om du har en specialistutbildning och/eller erfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård.

Du arbetar aktivt med att tillvarata och utveckla medarbetarnas kunskaper och initiativkraft, och du fokuserar på att skapa delaktighet och bra förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetsglädje. Du har förmåga att kommunicera tydligt, och kan formulera konkreta mål till en fortsatt hög måluppfyllelse med bibehållet barnperspektiv.

Höga krav finns på såväl samverkan som självständighet. Uppdraget innebär mycket kontakter med såväl interna som externa aktörer och förutsätter en god samarbetsförmåga.

Det är viktigt att du kan arbeta verksamhetsutvecklande med patienten och dess närstående i fokus, i linje med regionens värdegrund.

Ansök här