<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Fysioterapeut till barn- och ungdomshabiliteringen Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Våra målgrupper är barn och ungdomar 0-17 år med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och/eller autism.

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov där samverkande insatser utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges i grupp eller individuellt på barn- och ungdomshabiliteringen eller i vardagsmiljön. Teamarbete är en viktig del av habiliteringens arbetssätt. Du kommer att ingår i ett team bestående av arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, fysioterapeut, sjuksköterska, specialpedagog, psykolog, rehabassistent och administrativ personal. Läkare konsulteras vid medicinska frågeställningar. Vi är cirka 35 medarbetare totalt. Personalgruppen är blandad både vad gäller erfarenhet och ålder och där den samlade kompetensen är hög likväl som engagemanget.

• Vill du ha ett varierande, stimulerande och meningsfullt arbete där du lär dig något nytt varje dag?
• Vill du arbeta i team med hög kompetens?
• Vill du arbeta på en arbetsplats där mycket är på gång och du har stora möjligheter att vara med och påverka? hh
I så fall ska du söka tjänsten som leg. fysioterapeut på BUH i Gävle!

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med BUH:s samtliga målgrupper där dina arbetsuppgifter som fysioterapeut består av bedömning, behandling och uppföljning på kroppsfunktions- samt aktivitets- och delaktighetsnivå. Insatserna ges, ofta i samarbete med kollegor i teamet, till barn och ungdomar, deras familjer och nätverk. Du har ansvar för ordination och utprovning av tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel. I arbetet ingår också konsultation till olika personalgrupper och samverkan med förskola, skola, och andra vårdgivare. Du arbetar i en verksamhet i förändring, där utbildning och kunskapsöverföring till föräldrar och nätverk är en allt större del av insatserna. Arbetet är varierat och du har stort eget ansvar att planera din kalender i förhållande till verksamheten och dina kollegor.

Kvalifikationer

Legitimerad fysioterapeut

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.
Körkort erfordras.

Ansök här