<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Biomedicinsk analytiker till enheten för klinisk patologi och cytologi

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi har som uppgift att analysera vävnads- och cellprover i mikroskop och digitalt. Syftet är att ge den behandlande läkaren underlag för handläggning av patientens sjukdom. Vår verksamhet ansvarar också för kallelse och administration av den gynekologiska cellprovskontrollen i Region Gävleborg. Enheten bedriver även obduktions- och bårhusverksamhet. Klinisk Patologi och Cytologi ingår i verksamhetsområdet Laboratoriemedicin som är länsövergripande i Gävleborgs län. Vi är en ackrediterad verksamhet.

Vi ligger i framkant inom digital patologi. Syftet är att öka patientsäkerheten genom att korta väntetiderna och uppnå högre diagnostisk säkerhet vid analys av vävnadsprover.

Arbetsuppgifter

Hos oss får du arbeta i ett modernt histopatologiskt laboratorium som ligger i framkant gällande digitalisering av diagnostiken.

Vårt laboratorium är indelat i två team med varsin processteam-ledare. Det ena teamet kallas utskärningsteamet, där tas alla vävnadsprover omhand samt ett flertal stora operationspreparat som några BMA skär ut själva. Vi utför fryssnitt samt letar lymfkörtlar i tarmfett och axill. Vi har ett nära och bra samarbete med våra patologläkare. Vi arbetar självständigt men hjälper varandra vid behov. När vi inte tar hand om vävnader så snittar vi.

Det andra teamet kallas färgningsteamet, där utförs alla typer av färgningar. BMA hanterar all immunosnittning som sedan färgas i Ventanas instrument. Vi godkänner alla slutförda färgningar. Vi utför Sish och flourecensefärgningar som BMA också läser av och bedömer själva. Vi har även en Idylla- instrument där vi kör vissa molekylär-analyser. Alla glas scannas.

Vi arbetar tillsammans i nya fina lokaler där alla Biomedicinska analytiker har en egen plats med dator och mikrotom. Båda teamen har en undersköterska som stödjer oss i våra arbetsuppgifter.
I arbetsgruppen har vi ett tillåtande och öppet klimat där allas åsikter får utrymme. Det råder medbestämmande och eget ansvar.

Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

Legitimerad biomedicinsk analytiker som vill vara med att utveckla verksamheten tillsammans med vårt team.

Det är meriterande att ha arbetat i ett Histopatologiskt laboratorium.

Ansök här