<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar elva legitimerade psykologer och några PTP-psykologer.
Alla medarbetare erbjuds extern handledning och möjlighet till vidareutbildning.

Vuxenpsykiatrins hela verksamhetsområde har genomfört en "behovsplanering" en sorts inventering för att säkerställa strukturerade vårdprocesser, god och ändamålsenlig vård vilket är ett arbete som kommer att fortlöpa över tid.

På mottagnignen finns en psykoterapisamordnare som driver utvecklingsarbete kopplat till mottagnignens och verksamhetsområdets psykoterapier.

Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för psykossjukdomar och ätstörningar. Detta då det finns separata mottagningar för dessa tillstånd.

Som psykolog på mottagningen ingår man i ett tvärprofessionellt team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur, där alla patienter inledningsvis genomgår strukturerad diagnostik och där vårdplanen läggs upp i samverkan med patienten, närstående och med stöd av gällande vårdprogram. Detta för att alla patienter skall erhålla evidensbaserad vård och behandling utifrån varje patients förutsättningar. Inom ramen för team 4 har vi gjort ett nytt strukturerat upplägg där vårdens olika faser och vårdinnehåll tydliggjorts.

Mottagningen har en ambition att ligga i bräschen för en evidensbaserad praktik varför det finns ett väl genomarbetat ledningssystem med rutiner och diagnosspecifika vårdprogram.

Vi erbjuder
En kunskapsintensiv miljö där du kommer att medverka i planeringsdagar, forskningsluncher och PTG-möten.
Kvalificerad extern handledning.
Olika typer av karriärs- och utvecklingsförmåner, exempelvis; Interna kurser och fortbildning, flexibel arbetstid, friskvård samt växling av semesterdagstillägg.

Arbetsuppgifter

Det här är en tjänst som sällan utlyses.

I tjänsten som pykolog på den Allmänpsykiatriska mottagnignen ingår du i behandlingsteam samt i vårt diagnostikteam.

Inom ramen för aktuellt behandlingsteam (team 4) så förväntas ett integrativt förhållningssätt där du bemästrar att kombinera delar från olika teorier och modeller på ett eklektiskt sätt. Detta då målgruppen inom ramen för team 4 många gånger haft en relativt lång kontakt med psykiatrin. Kompletterande diagnostik utförs även inom teamet och då i nära samarabete med teamets fasta läkare.

I diagnostikteamet arbetar vi med strukturerad diagnostik och bedömningar. Vi utför olika typer av psykologiska test så som WAIS-IV samt semistrukturerade intervjuer utifrån exempelvis M.I.N.I, SCID-II och DIVA. Mottagningen har även tillgång till Qb-test för monitorering av ADHD.

Kvalifikationer

Psykologlegitimation

Det är meriterande om du är legitimerad psykoterapeut eller specialist och om du har erfarenhet av att göra neuropsykiatriska utredningar med kunskaper om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och olika utredningsinstrument såsom MINI, SCID, DIVA, IDA och WAIS.

Just för denna tjänst värdesätts särskilt yrkeserfarenhet och vi lägger stort värde vid dina personliga egenskaper.

Ansök här