<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykoterapeut till psykiatriska mottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordiantor, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar. Detta då det finns separat enhet för dessa tillstånd.
Du kommer att befinna dig i en miljö med bred psykoterapeutisk kompetens med psykologer, psykoterapeuter och terapeuter med steg 1 KBT/KPT. Således finns god möjlighet till både kollegialt- och terapeutiskt utbyte. All personal erbjuds handledning och fortbildning.

Som behandlare på mottagningen ingår man i ett tvärprofessionellt team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur, där alla patienter inledningsvis genomgår strukturerad diagnostik och där vårdplanen läggs upp i samverkan med patienten, närstående och med stöd av gällande vårdprogram. Detta för att alla patienter skall erhålla evidensbaserad vård och behandling utifrån varje patients förutsättningar.
På mottagningen finns fyra behandlingsteam med inriktningarna allmänpsykiatriska tillstånd, psykossjukdomar och ADHD.
Vuxenpsykiatrins hela verksamhetsområde har genomfört ett intensivt förbättringsarbete för att säkerställa strukturerade vårdprocesser, god och ändamålsenlig vård, vilket är ett arbete som kommer att förlöpa över tid. Kliniken har en ambition att ligga i bräschen för en evidensbaserad praktik varför det finns ett väl genomarbetat ledningssystem med rutiner och diagnosspecifika vårdprogram.
Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Psykiatriska mottagningen i Sandviken söker dig som är terapeut med KBT-inriktning och som vill delta i vår fortsatta utveckling av en modern och evidensbaserad psykiatri i framkant.

Som psykoterapeut på mottagningen ingår du i vårt psykoterapiteam samt ett av våra behandlingsteam. Arbetsuppgifterna består av att bedriva psykoterapi på KBT-grund enskilt och i grupp, delta i teamkonferenser och vårdplaneringar. Vidare kan din grundprofession styra vilka ytterligare åtagande som kan ingå i tjänsten. Du kommer att bli anställd i din grundprofession. Därtill är en viktig arbetsuppgift att initiera och delta i utvecklings- och förbättringsarbeten.

Kvalifikationer

Grundutbildning som psykolog, socionom, sjuksköterska eller skötare med minst KBT steg 1 utbildning. Legitimerad psykoterapeut är meriterande.
Du har ett starkt intresse för- och erfarenhet av evidensbaserad behandling. För arbetet krävs att du är kommunikativ och duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Vi tror att du för övrigt är en person som har lätt för att samarbeta och som har ett professionellt förhållningssätt.
Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök här