<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdutvecklare till Barnhälsovårdsenhet Gävleborg

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barnhälsovårdsenheten är organiserad i vårdenhet Familjehälsa Gävle Centrum som ingår i Verksamhetsområde Familjehälsa, Habilitering och Barnpsykiatri.
Barnhälsovårdsenheten i Region Gävleborg har i uppdrag att ansvara för verksamhetsutveckling, följa kvalitetsdata, utveckla metoder och ge metodstöd, utbilda barnhälsovårdspersonal samt bevaka och följa barns hälsa ur ett befolkningsperspektiv. Enheten består av barnhälsovårdsöverläkare, sjuksköterska med specialist kompetens samt mödra-barnhälsovårdspsykolog.
I vårdenhet Gävle Centrum arbetar ca.30 medarbetare inom verksamheterna Barnhälsovårdsenhet, Barn och familjehälsa, Ungdomsmottagning samt Flyktingtraumaenhet.

Arbetsuppgifter

Barnhälsovårdens övergripande folkhälsoarbete syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla barn. För att utveckla, fördjupa och kartlägga det stöd som finns för barn och dess vårdnadshavare söker Barnhälsovårdsenhet Gävleborg en vårdutvecklare till en projektanställning på ett år med möjlighet till förlängning.
Som en vårdutvecklare i barnhälsovårdsenheten deltar du i enhetens arbete för en ökad tillgänglighet inom barnhälsovården. Projektets specifika arbetsuppgifter är att:
•kartlägga vad det finns för stöd/insatser till barn och vårdnadshavare i länets kommuner
•kartlägga vilka frivilligorganisationer erbjuder verksamhet för barn och dess vårdnadshavare
•fördjupa och utveckla samverkan mellan socialtjänsten och barnhälsovården
•skapa forum för samverkan med förskolan
•utveckla arbetsmaterial och metodstöd till barnhälsovården i länet

Kvalifikationer

Leg. Distriktssköterska eller Barnsjuksköterska
Erfarenhet inom folkhälsoarbete och forskningsarbete är meriterande
God förmåga att utrycka sig i tal och skrift
Stor vikt lägg vid personlig lämplighet

Ansök här