<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till barn- och ungdomshabiliteringen Gästrikland

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Familjehälsa, Habilitering (HAB) och Barnpsykiatrin (BUP) i Region Gävleborg är ett länsövergripande verksamhetsområde. Barnhabiliteringen (BUH) har 3 öppenvårdsmottagningar lokaliserade i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall.

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och Barnpsykiatrin samt Familjehälsa första linjens psykiatri för barn och unga, finns som mycket nära samverkanspartners inom regionen för vår gemensamma patient.

Här jobbar ca 35 personal; fysioterapeut, specialpedagog, läkare, psykolog, kurator, logoped, arbetsterapeut, sjuksköterska, rehabassistent och medicinsk sekreterare.

Arbetsuppgifter

Som vårdenhetschef i Gävle har du det övergripande ansvaret för enhetens ekonomi, personal, miljö och arbetsmiljö. Tillsammans med medarbetarna ska du arbeta målinriktat och systematiskt, samt stimulera verksamhetens utveckling utifrån verksamhetens uppdrag och ramar.
Som vårdenhetschef arbetar du i linjeorganisationen och är direkt underställd verksamhetschef och du ingår i ledningsgruppen för Familjehälsa, habilitering och BUP. Du har ett uttalat ansvar, tillsammans med andra vårdenhetschefer, att leda och utveckla barn och ungdomshabilitering (BUH) och BUP i länet samt första linjens psykiatri. Du har regelbunden och nära samverkan med vårdenhetschefen på BUH i Hälsingland för att säkerställa likvärdig vård över länet för våra målgrupper. Uppdraget innebär att du har ett samlat ansvar för att planera och utveckla verksamheten i linje med rådande kunskapsläge för att säkerställa en god patientsäkerhet. Att utveckla samverkan med andra både internt och externt om vår gemensamma patient för effektiva patientflöden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill jobba för framtiden. Fokusområden för verksamhetsområdet familjehälsa, habilitering och barnpsykiatrin är kvalitet, kompetens, tillgänglighet och en attraktiv arbetsmiljö samt en ekonomi i balans.

• Du har adekvat högskolekompetens, ledarskapsförmåga och gärna kunskap kring Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper
• Meriterande är om du tidigare varit chef med personal- och budgetansvar

Personliga egenskaper som kreativitet och flexibilitet är viktiga för att tillvarata medarbetarnas förmåga och vilja att utvecklas och kunna skapa förutsättningar för deras delaktighet i verksamhetens utveckling.

Vi ställer höga krav på personliga egenskaper och lämplighet.

Körkort erfordras.

Ansök här