<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Verksamhetsutvecklare dans till Kultur Gävleborg

Vi söker dig som tillsammans med oss inom Kultur och kompetensförvaltningen vill bidra till att stärka och utveckla Gävleborgs län. Vi är ungefär 160 medarbetare som arbetar inom avdelningarna Arbetsmarknad och kompetens, Kultur Gävleborg samt vid våra tre folkhögskolor; Bollnäs, Forsa och Västerberg. Folkhögskolorna bedriver utbildning, folkbildning och viss konferensverksamhet. Arbetsmarknad och kompetens samordnar utvecklingsprocesser inom arbetsmarknads- och kompetensområdet tillsammans med interna och externa aktörer. Kultur Gävleborg genomför utvecklingsinsatser, produktioner, utbildning och rådgivning. Inom förvaltningen handläggs även fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen samt verksamhets- och utvecklingsbidrag till folkrörelserna och föreningslivets regionala verksamheter. Välkommen till oss!

Kultur Gävleborg är avdelningen för Region Gävleborgs egen kulturverksamhet som rymmer strateger, verksamhetsutvecklare och producenter inom konst, film, crossmedia, hemslöjd, bibliotek, litteratur, världsarv, dans och musik. Inom verksamheten finns även en danssamordare på deltid. Tillsammans arbetar vi för att förverkliga intentionerna i den regionala kulturplanen http://www.regiongavleborg.se/kultur/kulturplan-gavleborg/kulturplan-2019-2021/

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsutvecklare inom dansområdet arbetar du med att förankra, synliggöra och utveckla dansen i länet. Det gör du genom att initiera, stödja och främja utvecklingsprojekt av olika slag. Du arbetar också med publikarbete, tar fram fortbildningar och med att inspirera andra aktörer. Tillsammans med vår danssamordnare ska du ta fram ett utbud för skola och förskola samt verka för ökad spridning av dansföreställningar till skolor och till offentliga arrangörer. Du ska driva och följa upp konstnärlig utveckling och förnyelse för såväl kulturskapare som publik samt bidra till ökad kunskap och förståelse för dansen som uttrycksmedel. Du kommer att ingå i konstområdesöverskridande samarbeten och projekt med övriga verksamhetsutvecklare och producenter på arbetsplatsen och du samarbetar och samverkar med institutioner, kommuner, föreningsliv och fria aktörer.
Tjänsten är direkt underställd avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
- har en gedigen dansbakgrund, administrativt eller som utövare
- har en relevant högskoleutbildning
- har ett gott kontaktnät inom svenskt dansliv
- är van att samarbeta och att arbeta i projekt
- har erfarenhet från konsultativt, främjande och administrativt arbete
- har stor egen drivkraft med förmåga att självständigt arbeta mot gemensamma mål
- är flexibel och lyhörd
- är praktisk och strukturerad
- har en pedagogisk och kommunikativ förmåga
- besitter god förmåga att tala och skriva svenska och engelska
- erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
- har körkort och grundläggande datorkunskaper

Ansök här