<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arbetsterapeut till Barn- och ungdomshabiliteringen

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar 0 - 17 år med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, motorisk funktionsnedsättning och/eller autism. Verksamheten bedrivs på tre olika orter i länet; Hudiksvall, Bollnäs och Gävle.

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov, där samverkande insatser utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges individuellt eller i grupp på barn- och ungdomshabiliteringen eller i vardagsmiljön. Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, fysioterapeuter, kuratorer, logoped, rehabassistent, psykologer, läkare, sjuksköterska, specialpedagoger och administrativ personal.

Arbetsuppgifter

Som arbetsterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen arbetar du med barnet i centrum och erbjuder utifrån behov individuella insatser eller insatser i grupp. Du arbetar i en verksamhet i förändring, där utbildning till föräldrar och nätverk är en stor del av insatserna. Arbetet är varierat och du har stort eget ansvar att planera din kalender i förhållande till verksamheten och dina kollegor. Du kommer att arbeta med BUH:s samtliga målgrupper där teamarbetet är en viktig del av arbetssättet. Vi är cirka 35 medarbetare varav arbetsterapeuterna är 6 stycken. Det är en blandad personalgrupp både vad gäller erfarenhet och ålder och där den samlade kompetensen är hög likväl som engagemanget.

Habiliteringen är en kunskapsbaserad verksamhet som ständigt utvecklas och förändras, vilket innebär att det finns en generös inställning till både fortbildning och handledning. Det finns ett väl utvecklat kunskapsutbyte i länet kring arbetssätt och metoder.

Region Gävleborg erbjuder friskvårdspeng och möjlighet att växla semesterersättning till semesterdagar.

Kvalifikationer

Legitimerad arbetsterapeut. Vidareutbildning i och tidigare erfarenhet av arbete med barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper är meriterande.

Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

Körkort erfordras

Ansök här