<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Specialpedagog till Barn- och ungdomshabiliteringen Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar 0-17 år med funktionsnedsättningar som autism, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och/eller rörelsenedsättning. Verksamheten bedrivs på tre olika orter i länet; Bollnäs, Gävle och Hudiksvall.

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov, där samverkande insatser, utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges individuellt eller i grupp, på barn- och ungdomshabiliteringen eller i vardagsmiljön. Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logoped, läkare, rehabassistent, fysioterapeut, specialpedagoger, sjuksköterska, psykologer och administrativ personal.

BUH Hälsingland har mottagning på två orter (Bollnäs och Hudiksvall). Kliniskt arbete kan förekomma på båda orterna men du utgår alltid från din stationeringsort och reser till den andra enheten på arbetstid.

Arbetsuppgifter

Du arbetar med barnet/ungdomen och dess familj. Arbetsuppgifterna innebär specialpedagogiskt råd och stöd, med utgångspunkt från barnets/ungdomens individuella behov, styrkor och svårigheter, utifrån sin funktionsnedsättning.

Dina arbetsuppgifter är bl.a. att i utbildning och samtal stötta föräldrar kring bemötande och beteendeproblematik, lek, samspel och kommunikation. Du arbetar också med att hjälpa barn och ungdomar och deras föräldrar att hitta fungerande strategier och få struktur i vardagen. I arbetet ingår specialpedagogiska kartläggningar och bedömningar. Du deltar i utredningsarbete tillsammans med bl a psykolog och läkare.

Allt arbete sker i nära samarbete med det tvärprofessionella arbetslaget och är varierat. Arbetet utförs enskilt eller tillsammans med kollegor.

BUH samverkar med såväl interna sjukvårdsaktörer som kommunala samhällsaktörer för att förmedla barnets/ungdomens aktuella behov.

Du har en betydelsefull roll i habiliteringens utvecklingsarbete och får chansen att vara med och utveckla vår utbildningsverksamhet som är en viktig grund i vårt arbete.

Verksamheten går en spännande framtid till mötes där vård på distans, internetbaserad vård och t ex utveckling av poddar kommer att komplettera det behandlingsutbud som vi har idag.

Hos oss är den ena dagen inte den andra lik och det är den variationen som gör arbetet både stimulerande och utmanande.

Är du intresserad att vara en del av detta? Sök dig då till oss!

Kvalifikationer

Specialpedagogexamen eller likvärdig kompetens

Vidareutbildning i och tidigare erfarenhet av arbete med Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper är meriterande.

Samarbets- och initiativförmåga samt intresse av att arbeta i team är av betydelse. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet
Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.

Körkort erfordras

Ansök här