<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Fysioterapeut till Linden Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Linden Din hälsocentral är en liten hälsocentral med nästan 3000 listade patienter och knappt 15 medarbetare på landsbygden i Hälsingland med fint utsikt över Bergviken. Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. På hälsocentralen finns också sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och apotekare. Vi arbetar strukturerat med sjukskrivningar i ett nära samarbete med vår rehabkoordinator. Huvuddelen av vårt arbete sker på mottagning men vi ansvarar också för läkarinsatser i hemsjukvården och särskilt boende.
Hälsocentralen utmärks av ett gott samarbete mellan alla yrkesgrupper, ett stort engagemang att utveckla verksamheten samt en god och välkomnande stämning.

Arbetsuppgifter

Fysioterapeuterna är första instans vid åkommor som rör rörelse- och stödjeorganen. Vi skriver remiss till radiologiska undersökningar och ger även vid behov injektioner t.ex. i leder eller muskelfästen - möjligheter vi har i och med det nära dagliga arbetet med läkargruppen.
Vi arbetar ständigt med verksamhetsutveckling och kompetenshöjning inom såväl bredd som spets.

Kvalifikationer

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvårdsarbete.

Körkort erfordras

Ansök här