Sjuksköterska till medicinsk vårdavdelning, rotation medicinmottagning

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Medicinavdelningen är en vårdavdelning med ett specifikt uppdrag att vårda patienter med njur-mag/tarm- och blod- samt strokesjukdomar. Utöver dessa diagnoser vårdar vi även patienter med andra internmedicinska diagnoser. Vi har 28 ordinarie vårdplatser och två överbeläggningsplatser. Avdelningen är indelad i fem omvårdnadsgrupper, varje grupp består av en sjuksköterska och en undersköterska som tillsammans arbetar med 6-7 patienter. Vi har ett tätt samarbete mellan omvårdnadsgrupperna och med övriga professioner på avdelningen. Strokemottagningen är ett av teamen på medicinmottagningen där du kommer att arbeta tillsammans med undersköterska och läkare.

Hjärtligt välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
På vårdavdelning
• läkemedelshantering
• handhavande av centrala infarter
• handhavande av PD-kateter, utförande av peritoneal dialys och antibiotikainstallationer i PD-katetern
• allmän och specifik omvårdnad för våra patientgrupper
• samordnad planering för patienten med interna och externa parter
• rond.
På strokemottagningen
• att boka patienter i Elvis till läkare och egen sjuksköterskemottagning
• TeleQ
• att närvara vid teamträffar runt strokepatienten
• sköterskeledd strokemottagning, samt viss telefonuppföljning
• att ge information till patienter och anhöriga
• egen utbildning och planering av verksamheten.

Hos oss får du
• bred kompetens inom medicinområdet och även en spetskompetens
• kompetensutveckling via interna och externa utbildningar
• stora möjligheter till att påverka ditt schema
• arbeta med eget ansvarsområde

Vi ingår i ett unikt projekt som heter Hållbart arbetsliv 80:20. Projektet innebär att du arbetar 80 procent kliniskt, 10 procent för egen utveckling så som kunskapsinhämtning, fortbildning och hälsofrämjande aktiviteter enligt överenskommelse med närmsta chef. De sista 10 procenten går till utveckling i verksamheten som kan innebära att arbeta med ett ansvarsområde som exempelvis hälsoinspiratör, journalgranskning, sårvård, mentorskap och handledning eller webbutbildning.

Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Du samarbetar gärna och väl med din egen och andra professioner, är en god lyssnare men även kommunikativ. Du fungerar väl i akuta situationer och anpassar dig snabbt vid förändrade omständigheter. Genom att se möjligheter i utveckling och positiva förändringar bidrar du till verksamhetens bästa.

För rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
• ha tidigare erfarenheter inom arbete av internmedicinsk- och strokesjukvård
• ha B-körkort.


Sök tjänsten

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Ansökan

Arbetgivarens referensnummer: RS 2024/295

Senaste ansökningsdatum: 2024-03-17 23:59:59

Övrigt

Kontaktperson(er)

Anneli Persson Bergqvist, vårdenhetschef
Tel: 0650- 299 54
Email: anneli.persson.bergqvist@regiongavleborg.se

Fackliga företrädare

Kristofer Frank, Vårdförbundet
Email: kristofer.frank@regiongavleborg.se