<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Samordnare civilt försvar till Region Gävleborg

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

På säkerhets- och beredskapsavdelningen är vi 13 medarbetare som tillsammans ansvarar för att Region Gävleborg upprätthåller och säkerställer samhällsviktiga funktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov och säkerhet. Avdelningen har funktionerna säkerhet- och beredskap, civilt försvar, brand och flygplatschef. Vi är ett fantastiskt gäng som samarbetar över gränserna, och vi har roligt på jobbet!

Arbetsuppgifter

Säkerhets- och beredskapsavdelningen söker två samordnare I civilt försvar och krisberedskap, det vill säga civil beredskap.

Som Samordnare civilt försvar hos oss
• du kommer i ditt arbete att genomföra analyser samt ge förslag på åtgärder för att öka Region Gävleborgs förmåga som aktör inom samhällsviktig verksamhet, inför och vid fredstida kriser samt höjd beredskap
• arbetet innebär både strategiskt och operativt arbete med deltagande i olika lokala och nationella processer och forum, kring ämnet civil beredskap.
• du kommer därmed att ha en viktig roll i arbetet med att omsätta och anpassa nationella riktlinjer och överenskommelser inom ovan nämnda områden i Region Gävleborgs verksamheter.
• i arbetet förekommer samverkan med olika funktioner inom Regionen samt med andra lokala, regionala och nationella aktörer.
• du kommer till stor del arbeta tillsammans med avdelningens andra samordnare i civilt beredskap, men även i nära samarbete med avdelningens säkerhets- och beredskapssamordnare.
• du kommer att vara placerad i Gävle men tjänsten innebär även tjänstgöring på andra orter i länet.
• din tjänst kan komma att anpassas efter lokala behov och nationella beslut.
• tjänsten förutsätter även ett aktivt deltagande i att bedriva och utveckla avdelnings övriga verksamheter, däribland utbildnings-och övningsverksamhet.
• tjänsten är direkt underställd Region Gävleborgs säkerhets- och beredskapschef och innebär att du får ett uttalat ansvar gällande det praktiska arbetet med civil beredskap.
• du kan även komma att tjänstgöra som Tjänsteman i beredskap vilket innebär schemalagd jourberedskap.


Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Du har en väl utvecklad förmåga att se helheter, bygga relationer och samarbeta. Du kan både leda och delta i arbetsgrupper. Du är analytiskt lagd och ditt arbetssätt är strukturerat, strategiskt, proaktivt och självständigt. Du har god förmåga att få övergripande perspektiv på olika områden och omvandla dessa i praktisk handling. Du har även förmåga att förankra ditt arbete och dina perspektiv hos andra berörda verksamheter. Du har ett lösnings- och resultatinriktat förhållningssätt och du har god pedagogisk förmåga.

Arbetet ställer stora krav på kommunikativ förmåga, muntligt såväl som skriftlig, samt förmåga att analysera och presentera resultat på ett professionellt sätt.

Tjänsten kräver en relevant akademisk examen inom följande områden:
• kris- och konflikt , samhällsvetenskap eller motsvarande, likvärdig, erfarenhet.

För tjänsten är det meriterande om du har kunskap om Region Gävleborgs organisation och verksamhet och/eller något av följande områden:
• pojekt, planering och budgetering
• organisation och ledning
• strategiskt arbete
• försörjningsberedskap
• säkerhetslager
• logistik
• Krisberedskap och beredskapsplanering
• civilt försvar
• offentlig förvaltning
Som sökande till Region Gävleborg kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning, om tjänsten

placerad i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning innehåller säkerhetsprövningssamtal samt registerkontroll innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Som anställd vid Region Gävleborg kan du även komma att bli krigsplacerad inom organisationen. Vi tillämpar provanställning.