<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Medicinskt ledningsansvarig läkare till Intermediärvårdsavdelning

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Intermediärvårdsavdelningen (IMA) vid Gävle sjukhus är under utformning och etablering. IMA tillskapas för att möta behovet av en mellanvårdnivå i Gävleborg. På avdelningen observerar och behandlar vi patienter med ett högre vårdbehov än det som kan tillgodoses på vårdavdelning, men som inte är i behov av intensivvårdsavdelningens högteknologiska och personaltäta utformning. Verksamheten kommer ha en central roll i många vårdkedjor där samarbete med andra verksamheter är avgörande såväl under uppbyggnadsfasen som när verksamheten är etablerad. På Intermediärvårdsavdelningen kommer vi arbeta med att stödja alla vuxensomatiska verksamheter i sitt uppdrag.

Vi söker nu två medicinsk ledningsansvariga läkare som tillsammans med vår biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, berörda verksamhetschefer och vårdenhetschef vill vara med och bidra till att utveckla en intermediärvårdsverksamhet.

Arbetsuppgifter

Som medicinskt ledningsansvarig (MLA) spelar du en viktig roll på avdelningen, du kommer ingår i verksamhetens ledning och styrning samt har ett övergripande ansvar för de medicinska frågorna.

I funktionen medicinskt ledningsansvarig kommer du bland annat att arbeta med
• att säkra det medicinska innehållet i verksamheten
• patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbetet inom ramen för systematiskt förbättringsarbete
• utbildningsverksamhet där du kommer att påverka innehåll och kompetensutveckling hos våra medarbetare
• att vara delaktig i de utvecklingsarbeten som verksamheten bedriver och/eller deltar i
• att samverka med omkringliggande verksamhetsområden i frågor som berör patientflöden och utvecklingsområden.

MLA ansvaret kommer delas mellan två specialistkompetenser där det också förväntas att du arbetar kliniskt i den egna verksamheten parallellt med ditt uppdrag som MLA.

Hos oss får du
• vara med och utforma en helt ny verksamhet från början, alltifrån innehåll, till kultur och arbetssätt
• möjlighet att skapa en kompetensplattform för alla medarbetare för att möta behovet
• ett utvecklande och spännande arbete som engagerar och utmanar.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att arbeta bra med andra och kan samarbeta väl över professioner för att ge patienterna den bästa möjliga vården. Detta gör du genom att vara lyhörd, kommunicerar väl och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du har förmågan att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet, att du har patienternas bästa i fokus. Du behöver förstå din roll, samt se till både verksamheten och helhetens bästa i agerande och beslut. Vidare ser du möjligheter i förändringar och har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du håller dig lugn och stabil i stressade situationer, samt behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.

I rollen som medicinskt ledningsansvarig ska du ha
• läkarlegitimation med specialistkompetens.

Vi hoppas att du vill vara med i den spännande utvecklingen av vår verksamhet och vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.