<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Strateg inom kompetensförsörjning, regional utveckling

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Vi söker dig som tillsammans med oss inom regionala utvecklingsförvaltningen vill bidra till att stärka och utveckla Gävleborgs län. Vi är ett 60-tal medarbetare organiserade i fem avdelningar; arbetsmarknad och kompetens, finansiering och strategi, folkhälsa och hållbarhet, näringsliv och innovation samt samhällsplanering. Med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för ögonen svarar vi gemensamt för samordning, uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin med tillhörande program/strategier samt regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Arbetsuppgifter

Avdelning arbetsmarknad och kompetens uppdrag är att bidra till en utvecklad och välfungerande kompetensförsörjning där höjd utbildningsnivå på alla nivåer och en god matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är centrala effektmål. Din uppgift blir att tillsammans med dina närmsta kollegor förvalta och utveckla detta arbete. Du förväntas därför bidra med idéer och lösningsförslag till komplexa utmaningar samt till andra strategers arbete i syfte att nå en bättre helhet och måluppfyllelse. I arbetet förekommer det resor, vilka oftast är inom länet.

Som strateg hos oss kommer du bland annat att arbeta med att
• stödja och leda lokala och regionala insatser, till exempel ESF-projekt och det regionala kompetensförsörjningsuppdraget
• analysera och kommunicera statistik och rapporter
• initiera och delta i regional och nationell samverkan, till exempel samråd, nätverk och arbetsgrupper
• handlägga ärende till politik och ledning.

Läs mer här om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Vi ser att du för uppdraget har förmåga att arbeta lösningsfokuserat här och nu såväl som långsiktigt planera. För att trivas i uppdraget bör du vara resultatinriktad, strukturerad och ha förmåga att hantera flera parallella processer, där du tar ansvar för din del av arbetsgruppens uppgifter. Då uppdraget innebär många olika kontakter ser vi även att du arbetar bra med andra. I rollen som strateg förväntas du ta ansvar för avdelningens uppdrag, ibland självständigt men oftast tillsammans med andra.

I rollen som strateg har du
• relevant akademisk utbildning eller annan utbildning/yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig
• god förståelse för och erfarenhet av kompetensförsörjningsarbete ur ett utbildnings- eller arbetslivsperspektiv, gärna ur båda perspektiven
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• kunskap om och förståelse för förutsättningar i en politisk styrd organisation
• kunskap om och erfarenhet av arbete med hållbarhetsintegrering
• kunskap om och erfarenhet av det regionala utvecklingsuppdraget.

För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av projekt- och/eller processledning, och om du har B-körkort.