<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Digital kommunikationsstrateg

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Som medarbetare på kommunikationsförvaltningen arbetar du i team med olika former av kommunikation internt och externt. Där du bidrar både med din generella kompetens och med dina expert kunskaper Vi utvecklar vi det kommunikativa uppdraget samtidigt som vi jobbar nära och tillsammans med organisationens olika verksamheter.

Kommunikationen syftar till att informera, skapa delaktighet, bidra till kunskap om och öka förtroende för Region Gävleborg. Tillsammans arbetar vi för att hela länet ska kunna leva ett gott liv, både idag och imorgon

Arbetsuppgifter

Du är ansvarig för våra digitala kommunikationskanaler och funktionsansvarig för digital utveckling på kommunikationsförvaltningen. Det innebär att du driver det digitala utvecklingsarbetet framåt tillsammans med kollegor via en utvecklingsgrupp. Du samordnar gemensamma utvecklingsinitiativ och samverkar över organisationsgränser och med externa partners. Du har också huvudansvaret för våra befintliga digitala kommunikationskanaler och plattformar i Region Gävleborg. Det innebär bland annat att:

• planera och driva arbetet i den digitala utvecklingsgruppen
• själv skapa innehåll och publicera (text, bild och rörligt)
• arbeta för ökad säkerhet, användbarhet (UX) och tillgänglighet
• identifiera behov och omvandla behoven till konkreta planer
• kravställa och samordna utveckling av nya funktioner
• analysera, dra lärdomar och följa upp
• säkerställa funktion och bemanning av webbfunktionen
• utveckla verktyg och hålla utbildningar som bidra till att organisationen ständigt utvecklas till att bli en allt mer kommunikativ organisation.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning i kommunikation eller motsvarande.

Du har erfarenhet av kommunikationsarbete och är van att använda digital kommunikation som ett strategiskt verktyg för att uppnå verksamhetens mål.

Du har utbildning och erfarenhet av användbarhet (UX), tillgänglighet och van kravställare i utveckling av digitala kanaler, tjänster och plattformar.

Du har god skriftlig förmåga och kunskaper om Office paketets program och grundläggande kunskap och förståelse för anpassning av innehåll till moderna kanalval.

Som digital kommunikationsstrateg agerar du gärna rådgivare och har erfarenhet av att leda utvecklinginsatser ända in i mål. Vi söker dig som är initiativrik, prestigelös och tycker om att samarbeta med andra och bidra till ett gott arbetsklimat.

För oss är det särskilt viktigt att dina egenskaper, förmågor och ditt agerande ligger i linje med vår värdegrund.

Vi på kommunikationsenheten är HBTQI-certifierade och för oss är ett inkluderande förhållningssätt viktigt och vi förutsätter att det är självklart för dig med.