<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Chef läkarutbildning Bastjänstgöring (BT)

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Centrum för klinisk utbildning, bidrar i nära samverkan med verksamheter, universitets, högskolor och kommunala utbildningsanordnare, till att hälso-och sjukvårdens verksamheter har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva god klinisk utbildning, handledning och utveckling.

Verksamheten jobbar över länet och vi finns placerade i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Arbetsuppgifter

Rollen som BT chef innebär att du har arbetsgivaransvar för de läkare som har sin BT anställning inom Centrum för klinisk utbildning. Det är ansvarig chef på respektive klinisk placering som leder och fördelar det dagliga arbetet, vilket förutsätter en nära dialog och samverkan mellan dig och berörda vårdenhetschefer. Då BT är en relativt ny del specialisttjänstgöringen (ST) kommer du att tillsammans med studierektorer och hälso-och sjukvårdens chefer jobba med kontinuerlig utveckling av både struktur och processer inom läkarutbildningen.

I rollen som BT chef kommer du att
• ansvara för rekryteringsprocess och introduktion
• ansvara för de anställdas arbetsmiljö och förutsättningar att nå socialstyrelsens målbeskrivningar
• förvalta, utveckla och följa upp aktuella utbildningsprogram och styrdokument
• säkerställa så gällande regelverk och styrdokument efterlevs
• delta i forum som hanterar frågor gällande BT i regionen och nationellt
• samarbeta med övriga kollegor inom centrum klinisk utbildning
• samarbete med verksamhetsföreträdare och berörda studierektorer.

Hos oss får du
• en medarbetargrupp med hög kompetens
• kollegor och samverkanspartners som brinner för läkarutbildning
• goda möjligheter att utvecklas i ditt eget chef-/ledarskap
• möjligheten att arbeta kliniskt.

Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kunskap om läkarutbildningens nuvarande och framtida regelverk, dess struktur och processer på nationell och regional nivå. Du är väl insatt i hälso-och sjukvårdens organisation, ledningsprocesser och administrativa stödprocesser. Du har erfarenhet av utvecklingsprojekt, samordning av komplexa processer och ledningsuppdrag och du arbetar eller har arbetat inom en politiskt styrd organisation. Du har lätt för att motivera och inspirera andra och är pedagogiskt lagd. Du är driftig och har viljan att både utvecklas och utveckla.

För tjänsten krävs
• relevant högskola/universitetsutbildning som av arbetsgivaren bedöms som lämplig.

Det är meriterande med kompetens och erfarenhet inom chef- och ledarskap

Varmt välkommen med din ansökan!