<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Arkivarie till enhet för informationsförvaltning

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Enhet för informationsförvaltning består av centraldiariet och regionarkivet, med uppdrag att verka normerande samt stödja regionens verksamheter i frågor rörande dokumenthantering, arkivering och registrering av verksamhetsinformation. Enheten har en viktig roll i digitaliseringen av regionens informationshantering och bidrar till den utvecklingen. Vi är idag 12 medarbetare bestående av registratorer, arkivarier, arkivassistenter och verksamhetsutvecklare.

I regionarkivet finns en stor bredd av arbetsuppgifter för arkivarier och en möjlighet till utveckling. Du kommer ingå i ett team med engagerade medarbetare som stöttar varandra i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter

Regionarkivet bedriver en bred verksamhet. Vi tar emot arkivbestånd, bedriver arkivvård, förvaltar kulturarvet, tillgängliggör historien samt bistår medborgarna med information från regionens verksamheter. Som arkivarie hos oss förväntas du ha en inblick och kunna arbeta brett inom fler områden.

Vi söker i första hand en arkivarie som kan anta rollen som depåansvarig för regionarkivets stora arkivdepå bestående av cirka 13 000 hyllmeter handlingar. I uppdraget ingår att organisera och samordna det löpande ordnings- och förteckningsarbetet i arkivdepån samt planera och ansvara för leveranser och flytt av arkivmaterial. Det finns stora möjligheter att själv vara med och påverka vilka arkiv- och informationsförvaltningsrelaterade arbetsuppgifter som ska ingå i uppdraget. Till exempel finns möjligheten att arbeta med regionarkivets uppdrag att tillgängliggöra kulturarvet genom till exempel utställningsverksamhet, digitala arrangemang och samverkan med andra kulturarvsinstitutioner inom ramarna för det lokala ABM-samarbetet, ett nätverk bestående av arkiv, bibliotek och museer i Gävle.

Som arkivarie kommer du även att arbeta med
• att handlägga begäran om övertagande av arkiv
• ansvara för arkivvården av övertagna arkiv
• tillsammans med arkivassistenter handlägga begäran om utlämnade av allmän handling och stötta vid sekretessprövning
• ge samråd vid verksamhetsförändringar
• delta i gallringsutredningar och upprättande av gallringsbeslut
• ge råd i arkivvård och övrig hantering
• utbilda regionens verksamhet i arkivfrågor
• tillgängliggöra arkiven som en del av det nationella kulturarvet.

Planerade kommande förändringar:
Regionen arbetar för en ny samlad arkivhållning för Region Gävleborg. Arbetet kan komma att innebära ny organisering och nya arbetssätt för regionarkivet. Det kommer också att innebära en flytt till andra lokaler, samt en insamling av analoga arkiv som idag finns spridda ute i regionen.

Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa dig en helhetssyn över en verksamhet och vara bra på att skapa goda relationer i nära samarbete med andra. Som person är du initiativtagande, flexibel och lösningsorienterad. Du är analytisk, strukturerad och resultatinriktad och kan arbeta såväl självständigt som i arbetslag. Du har även en god förmåga att kunna kommunicera effektivt med olika yrkesgrupper.

Som arkivarie ska du
• ha högskoleutbildning på lägst kandidatnivå med minst 60 hp (40 p) arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning
• ha god kunskap om de lagar och förordningar som styr hanteringen av allmänna handlingar inom offentlig förvaltning
• ha god förmåga att uttrycka dig både i tal och i skrift på svenska.

Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av depåarbete, planera för och ta emot arkivleveranser, flytt av arkiv, ordnings- och förteckningsarbete, gallringsutredningar, ge råd och utbildning inom arkiv, har några års erfarenhet av arbete inom arkivsektorn, arbetsledning eller erfarenhet av tillgängliggörande via till exempel utställningsverksamhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Provanställning kan komma att tillämpas.