<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Verksamhetschef till Kirurgi

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Verksamhetsområde Kirurgi i Region Gävleborg har ett länsgemensamt ansvar för all kirurgi omfattande såväl ett akut som elektivt uppdrag inom övre- och nedre gastro, kärl, bröst, plastik och urologi. Det är en mycket bred vårdverksamhet där man jobbar med all form av vård inom området, från basal nivå upp till en mer avancerad nivå. Inom Verksamhetsområdet bedrivs även forskning och utbildning.
Verksamhetsområdet Kirurgi i Region Gävleborg arbetar för en kunskapsbaserad, likvärdig och tillgänglig specialistvård för länet. Verksamhetsområdet har en kostnadsbudget på cirka 510 mnkr och drygt 350 medarbetare fördelade i Gävle och i Hudiksvall.

Inom Kirurgi arbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Verksamheten har elva vårdenhetschefer, varav fyra utgörs av läkarchefer. Kirurgin består av fyra vårdavdelningar, varav en i Hudiksvall och tre i Gävle, samt kirurg- och endoskopimottagningar på båda orterna. Verksamheten har en egen kvalitetssamordnare samt HR- och controllerstöd.

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområdet Kirurgi är ett välmående VO med god ekonomi och där du i rollen som verksamhetschef är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och det strategiska ledaruppdrag där du arbetar långsiktigt med verksamhetsområdets utveckling, personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt det medicinska och ekonomiska resultatet.

Kirurgin, liksom övrig hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg, befinner sig i ett spännande och utmanande skede för att organisera och möta framtidens vårdbehov på bästa sätt och där du ansvarar för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. I detta arbete kommer du att ha en drivande roll för att initiera och utveckla arbetssätt, metoder samt samverkans- och vårdprocesser tillsammans med interna och externa vårdaktörer.

Du har ca 18 st direktrapporterande inom professioner som bland annat vårdenhetschef, läkarchef, kvalitetssamordnare och chefssekreterare.
Du leder din egen ledningsgrupp inom ditt VO, med fokus på utveckling inom ramen för verksamhetens uppdrag. Du ingår också i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp där du ges möjlighet till ett stort erfarenhets- och kunskapsutbyte. Du rapporterar till biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Hos oss får du
• ett meningsfullt arbete i ett spännande utvecklingsskede för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov
• ett gott kollegialt stöd med hög kompetens för dig att tillgå
• en stor frihetsgrad att driva utveckling inom chefsuppdragets ramar
• en tillsvidareanställning på heltid där närvaron i Gävle och Hudiksvall förväntas.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Vi söker en ledare som är tydlig och ger klara instruktioner och anvisningar. Du är trygg och kommunikativ i ditt ledarskap med en förmåga att anpassa din ledastil till person och situation.
Du är mål- och resultatorienterad med ett förhållningssätt som präglas av nytänkande och framåtanda, med vilja, förmåga och mod att ta beslut och att driva utveckling.
För att lyckas i rollen krävs förmåga att leda genom andra och att du ger bästa möjliga förutsättningar för dina närmsta medarbetare att utföra sina uppdrag och nå sina mål. Du ser helheten och kan organisera verksamheten på ett resurseffektivt sätt genom dess potential och där du agerar förebild genom aktivt arbete med att skapa engagemang och delaktighet.

Ditt ledarskap genomsyras av tillit och förtroende och det visar sig genom goda relationer och samarbeten såväl inom som utanför verksamheten. Du har god förmåga och erfarenhet av att strategiskt planera, prioritera, koordinera och följa upp såväl pågående som nya verksamhetsövergripande arbeten.

För att lyckas i rollen ser vi att du har
• utbildning på högskolenivå eller annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• chefs-/ledarerfarenhet
• erfarenhet av hälso- och sjukvårdsverksamheter, meriterande med kirurgi
• erfarenhet av arbete med att leda större förändrings- och utvecklingsprocesser
• ett affärsmässigt förhållningssätt med erfarenhet av ekonomi- och budgetarbete.

Vi värdesätter om du tidigare har haft en ledande roll i en politiskt styrd organisation, liksom erfarenhet av att leda andra chefer.

I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval som innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.