<< Tillbaka till listan över lediga jobb

IT-arkitekt till IT-verksamhetsutveckling

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

IT-verksamhetsutveckling är en relativt nyetablerad avdelning inom IT-förvaltningen. Avdelningen består av tolv medarbetare som med professionalitet stödjer organisationen i den digitala omställningen genom att sammanhålla IT-arkitekturen, IT-verksamhetsutveckling, dataanalys, IT-säkerhet, och projektledning. Digitaliseringsarbetet hos oss är både komplext och utvecklande och omfattar allt från IT-utmaningar till att introducera ny teknik för att effektivisera och optimera vår organisation. Etableringen av arkitektfunktionen pågår och förväntas skapa stora möjligheter för oss i framtiden.

Följ med på resan mot ett smartare och mer digitalt samhälle!

Arbetsuppgifter

I rollen krävs ett stort personligt engagemang och en drivkraft att leda arkitekturfunktionen att nå uppsatta mål. Funktionen bygger på samverkan internt men även med andra aktörer inom branschen. Du ansvarar för omvärldsbevakning i syfte att stärka utvecklingen av arkitekturen. Arbetet innefattas också av proaktiva aktiviteter och strategier ur ett långsiktigt perspektiv.

Du ingår i IT-förvaltningens arkitekturfunktion och arbetar nära arkitekter, lösningsarkitekter, IT-verksamhetsutvecklare och dataanalytiker men samverkan sker också i externa forum kopplat till arkitektur. I rollen bidrar du till struktur och ordning bland våra IT-lösningar och förstår komplexiteten och beroendet emellan dem. Utöver att stödja övriga verksamheter ingår också att stödja våra enheter på IT med strategier, processer och rutiner för att säkra optimal användning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upptar vår största uppmärksamhet och i uppdraget ingår att stödja ett av våra mest komplexa program, Framtidens vårdinformationssystem (FVIS). Detta blir ditt inledande uppdrag och du ansvarar för arkitekturen inom programmet i samarbete med programledningen. I detta program finns även en programchef som driver uppdraget framåt och som blir din uppdragsgivare.

Som IT-arkitekt kommer du bland annat att
• ansvara för principer och riktning för IT-arkitektur
• ge teknisk rådgivning ur ett helhetsperspektiv
• sammanhålla arkitekturforum
• ta fram beslutsunderlag
• vara länken till samarbetet med att koordinera, söka synergier och effektivitet i arbetet med regionernas tekniska förberedelse och realisering
• delta i granskning av ändringsbegäran
• samverka för att identifiera behov och beroenden samt hitta åtgärder för hur olikheter bör hanteras.

Hos oss får du
• möjlighet till ett hållbart arbetsliv vilket innebär en flexibilitet i hur och var du utför ditt arbete
• bidra till den digitala samhällsutvecklingen
• frihet under ansvar och möjlighet att påverka arbetets upplägg.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som är trygg och kan skapa en robust, flexibel och effektiv arkitektur. Vi behöver dig som ser möjligheter i förändring och har förmåga till anpassning utifrån ändrade omständigheter. Då rollen medför många kontaktytor är det viktigt att du arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt när situationen kräver det.

Du är förtroendeskapande, har ett inkluderande bemötande och lyfter och får kollegor att vilja bidra till helheten. Vi tror att snabbhet och innovation ligger i ditt DNA men också att du kan balansera detta med behovet av en stabil och djupt rotad grund för IT-arkitektur. Med örat mot rälsen fattar du beslut som förankras med engagemang och övertygelse i verksamheten.

Vidare ser du till helheten, agerar och tar beslut utifrån organisationens bästa. Du betraktar frågor ur ett helhetsperspektiv och omsätter både politiska- och verksamhetsmål till såväl strategiska som operativa planer för IT-arkitektur. Det är också värdefullt om du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

I rollen som IT-arkitekt ska du inneha
• högskole- eller civilingenjörsutbildning med datainriktning - alternativt en IT-arkitektutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 2 års erfarenhet av arbete i arkitekturfunktion.

Har du erfarenhet av arbete i rollen som ledare och/ eller erfarenhet av arbete med kravställning, upphandling och/ eller projektledning är det meriterande. Arbetslivserfarenhet i offentlig förvaltning är också meriterande.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan!