<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Vårdenhetschef till Storvik Din Hälsocentral

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Välkommen till Storvik Din hälsocentral! Vår hälsocentral finns belägen centralt i Storvik och har goda pendlingsmöjligheter för såväl buss som tåg. Vi är idag cirka 30 medarbetare som samarbetar för att ge bästa möjliga service och vård till våra patienter. Hos oss finns läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, undersköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och livsstilsmottagning.

Vi är stolta över vår verksamhet; dess samlade kunskap och kompetens, där vi har ett stort hjärta i allt arbete som vi utför. Ett utvecklingsarbete/intervention i närtid som vi är stolta över, är vår utbildning för föräldragrupper, i syfte att förebygga fetma och övervikt hos barn, redan i tidig ålder.

Nuvarande vårdenhetschef går i pension till sommaren, därför söker vi dig som vill vara med på vår utvecklingsresa framåt; där du tillsammans med dina medarbetare fortsätter arbetet med att utveckla primärvården i Storvik och västra Gästrikland för framtiden.

Här får du en meningsfull roll, på riktigt!

Arbetsuppgifter

Chefsuppdraget innebär ett samlat ledningsansvar för verksamhet, personal och ekonomi, där det dagliga arbetet innebär fokus på den löpande driften. Inom ramen för chefsuppdraget ingår även ansvar för BVC-verksamheten på Sandvikens sjukhus, som idag bemannas av sju distriktssköterskor.

Som vårdenhetschef hos oss kommer du bland annat
- arbeta med bemanningsplanering och daglig vårdprioritering
- ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet
- planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten, tillsammans med dess medarbetare
- skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, genom dialog och delaktighet.

Att leda en verksamhet i förändring ingår som en naturlig del och är högaktuellt utifrån att primärvården befinner sig i ett utvecklingsskede i att organisera framtidens primärvård på bästa sätt. Det innebär utmaningar såväl som möjligheter. Du kommer att ha en drivande roll i arbetet med frågor som står högt på dagordningen, såsom bemanning och kompetensförsörjning; att attrahera, rekrytera och behålla/utveckla medarbetare, att prova och utveckla arbetssätt, metoder, samverkans- och vårdprocesser, som syftar till att bidra till helheten. Samverkan med andra vårdaktörer såväl interna, som externa är mycket vanligt förekommande.

Utöver att leda och utveckla Storvik HC, förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där fokus är på gemensamma verksamhetsövergripande frågor för primärvården västra Gästrikland.
Du kommer att ha ett nära team med hög kompetens att tillgå, så som biträdande vårdenhetschef/chefsstöd, HR-partner, controller, kvalitetssamordnare och medicinsk rådgivare.

Hos oss får du
- arbete inom ett verksamhetsområde, med många utvecklingsarbeten i framkant
- ett meningsfullt arbete i ett spännande skede i att möta dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdsbehov på bästa sätt
- en stor frihetsgrad att driva utveckling; tänka och prova nya vägar framåt
- möjlighet att utvecklas i ditt chef-/ledarskap genom mentorskap, handledning och annan fortbildning inom chef-/ledarskapsområdet.

*Chefsuppdraget kan i viss omfattning kombineras med kliniskt arbete, men är delvis styrt utifrån din yrkesprofession.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som är tydlig och trygg i ditt ledarskap, med ett förhållningssätt som präglas av nytänkande och framåtanda, med vilja och mod att driva utveckling. Som ledare har du förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, delaktighet och förändringskraft.

Din kommunikativa ledarskapsförmåga kännetecknas av att du är lyhörd, såväl som tydlig, utifrån vad situation och sammanhang kräver. Tillit och förtroende är ledstjärnor i ditt sätt att motivera, bygga relationer och goda samarbeten. Du ser till helheten och anger riktningen, där du och dina medarbetare arbetar långsiktigt med framtiden i åtanke.

Det är viktigt att du är bekväm i en beslutsfattande roll och bibehåller ett lugnt och positivt förhållningssätt även i stressiga situationer. Andra kompetenser som är särskilt viktiga är din förmåga att leverera utifrån överenskomna målsättningar, där du är drivande och uthållig över tid. I och med att utvecklingsarbeten är en naturlig del inom ramen för ditt uppdrag, så är det viktigt att du har förmåga att bidra med struktur för att kunna organisera verksamheten på ett effektivt sätt.

För tjänsten krävs
- utbildning på högskolenivå, gärna med inriktning hälsa/sjukvård
- god kunskap och förståelse för primärvårdens breda uppdrag, vilket kan innebära att du arbetet inom primärvården, alternativt att du på annat sätt, i andra roller och uppdrag, samarbetet/samverkat med primärvården och därigenom erhållit denna kunskap.

Ledarerfarenhet från chefsroll eller annat ledande uppdrag är högst önskvärt. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att leda, samordna och följa upp förändrings- och utvecklingsarbete, utifrån ett processorienterat arbetssätt.

Vi behöver dig som vill göra skillnad och som har vad som krävs för att utvecklas med oss.

Varmt välkommen med din ansökan!