<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykosociala teamet söker medarbetare

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Sätra Din hälsocentral har cirka 35 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hembesök, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och BVC.

Hedesunda Färnebo Din hälsocentral har idag cirka 15 medarbetare. Hedesunda/Färnebo Din hälsocentral ligger 3,7 mil söder om Gävle. Upptagningsområdet omfattar Hedesunda och stora delar av Österfärnebo och Gysinge. Befolkningsunderlaget i området är cirka 3900 med 3350 aktivt listade. Vi är en liten och trivsam hälsocentral med arbetsglädje och ett mycket bra teamarbete och vi arbetar kontinuerligt för en bra arbetsmiljö.

Denna tjänst är en delad tjänst där du jobbar 50% i Hedesunda Din hälsocentral och 50% på Sätra Din hälsocentral. Tjänsten är ett komplement till dagens vårderbjudande och en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård.

Arbetsuppgifter

Ofta utgör vi i primärvården första kontaktvägen för patienter med psykisk ohälsa. Det innebär mycket samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal på hälsocentralen. Som kurator ansvarar du för psykosociala bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet vid exempelvis depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar, kriser, psykosomatiska tillstånd med mera där patienten är från 18 år. Du arbetar med behovsanpassade behandlingar på individ- och/eller gruppnivå. Våra patienter har även tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi om det kan anses vara en lämplig behandlingsform. Arbetet är självständigt och kompetenta kollegor finns
att rådfråga vid behov. Vi är en del av tjänsten Min vård Gävleborg som skapar möjlighet till digitala besök för att underlätta kommunikation mellan vård och patient.

Som medarbetare i vårt psykosociala team kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning av psykisk ohälsa
• självständigt psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete
• individuella samtal och gruppbehandlingar.

Hos oss får du
• regelbunden handledning och gott samarbete med övriga professioner på hälsocentralen
• psykosociala teamet på Sätra Din hälsocentral ingår även i ett större nätverk inom Region Gävleborgs regi i Gävle innehållande professionerna socionom, psykiatrisjuksköterska och psykolog, där målet är att ha ett gott samarbetsklimat
där vi hjälper och stöttar varandra.

Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Vi söker dig som ser möjligheter i förändringar och som snabbt anpassar dig genom att ändra synsätt när situationen kräver det. Vi värdesätter din förmåga att ta eget ansvar i patientarbetet, att du kan planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt för att vi tillsammans ska uppnå våra gemensamma mål. Du inger ett lugn, behåller kontrollen och fokuserar på rätt saker i ansträngda situationer. Du har förmågan att bemöta patienter med respekt och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare ser vi gärna att du lyssnar till både patienter och kollegor men också kommunicerar och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt när situationen kräver det. Du bör också ha vana av att arbeta i team med hälsocentralens alla professioner vid behov av detta kring patienten.

I din roll i psykosociala teamet ska du ha
• socionomexamen, psykiatrisjuksköterskeexamen eller psykologexamen
• giltigt B-körkort.

Har du erfarenhet av psykosocialt och psykologiskt behandlingsarbete inom primärvård anses det som meriterande.