<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Avdelningschef Forskning och Utveckling Välfärd

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

FoU Välfärd är en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar med kunskapsstöd och kunskapsutveckling i verksamheter inom välfärdsområdet i samverkan med länets kommuner.

Vid avdelningen finns åtta medarbetare. Verksamheten inom FoU välfärd syftar till att stödja, samordna och driva på det forskning- och utvecklingsarbete som leder till att Region Gävleborg tillsammans med länets kommuner fortsätter utveckla en god social välfärd.

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Utifrån ditt uppdrag har du mandat och förtroende att skapa förutsättningar för resultat, utveckling och god arbetsmiljö. I din roll som chef för avdelningen FoU Välfärd arbetar du tillsammans med dina medarbetare utifrån ett kunskapsbaserat och vetenskapligt förhållningssätt.

Du synliggör och stödjer dina medarbetare, förmedlar helhetssyn och inspirerar till delaktighet. I uppdraget har du ansvar för att tillsammans med dina medarbetare skapa bästa möjliga förutsättningar för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Du har ett nära och gott samarbete med interna och externa samarbetspartners, särskilt kommunernas socialchefer och andra ledare inom välfärdsområdet. Du deltar i länsgemensamma ledningsfora.

Chefsuppdraget omfattar cirka 50 % av tjänsten. Övrig tid arbetar du med utredande eller processledande uppgifter inom förvaltningen enligt överenskommelse.

Du är direkt underställd direktören för forskning och utveckling och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Det innebär ett spännande arbete, där du är engagerad i förvaltningens och avdelningarnas resultat och utveckling.

Du medverkar i ledningsgruppen som kommer att övergå i ett mer delat ledarskap, vilket innebär att du har ett linjeansvar men också att du kommer få och ge ett kollegialt stöd tillsammans med chefskollegor.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som avdelningschef hos oss är att
• ansvarar för uppföljning, verksamhetsutveckling, personal, ekonomi och kvalitet
• ansvarar för att ta fram samt verkställa verksamhetsplan
• ge förutsättning för ständigt förbättringsarbete och medverka i utvecklings- och förbättringsarbete på förvaltningsnivå
• bidra till ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande delaktighet och utveckling är en förutsättning för medarbetare
• främja samarbete både inom och utom den egna verksamheten.

Hos oss får du
• möjlighet att ansöka om forskningstid inom tjänst, som finansieras av arbetsgivaren
• ett stimulerande och omväxlande arbete
• goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Kvalifikationer

Nu söker vi dig med kunskap om och erfarenhet av arbete med forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Du ska ha en förmåga att leda arbetet med att identifiera angelägna utvecklingsområden inom välfärdsområdet, i nära samarbete med andra, samt förmåga att leda arbetet för att stödja verksamhetsutveckling och kunskapsbaserade arbetssätt.

Du har sedan tidigare erfarenhet av att strategiskt planera, prioritera, koordinera och följa upp verksamhetsövergripande arbeten. Du arbetar proaktivt och håller uppsatta tidsramar. Vi ser gärna att du har disputerat och har forskarutbildning inom för tjänsten relevant forskningsområde.

Du har erfarenhet av chefsuppdrag och ditt ledarskap genomsyras av tillit och förtroende. Du är skicklig på att leda genom andra och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Det visar sig genom goda relationer och samarbeten såväl inom, som utanför verksamheten.

I rollen som avdelningschef har du
• Tidigare ledarerfarenhet
• Relevant akademisk utbildning, vi ser gärna att du är disputerad
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt
• Erfarenhet av samverkan

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete eller erfarenhet av egen forskning inom välfärdsområdet och/eller samhällsvetenskap t.ex. socialtjänst, sociologi och erfarenhet av länsövergripande regional-/kommunal samverkan är meriterande för rollen.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!