<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Fysioterapeut till arbetsterapi och fysioterapi specialistvård

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

På vår enhet utför vi specialistvårdsbaserad fysioterapi för patienter inneliggande på Hudiksvalls sjukhus samt patienter remitterade från Gävle och Hudiksvalls sjukhus, vissa specifika patienter från primärvården samt från annan specialistvård i landet.

Fokus ska ligga på personcentrerad och evidensbaserad rehabilitering, obruten vårdkedja samt tillgänglighet. Detta ska utföras inom ramen för givna resurser, prioriteringar och likvärdighet i länet.

Vår enhet har tagit steget in i en digital plattform där digitala arbetssätt kommer att bli mer vanligt förekommande.

Arbetsuppgifter

Fysioterapeuter på vår enhet arbetar mot flera verksamheter, ex ortopedi, kirurgi, neurologi, reumatologi och kardiologi. Som ny i yrket/oerfaren inom slutenvårdsarbete finner du här stora möjligheter att till en början få prova på olika områden för att få en bredd i dina kunskaper. Som en naturlig del i din utveckling över tid och fortsatta arbete hos oss finns möjligheter att få fördjupa dig och vid intresse jobba in dig i vår specialiserade öppenvård.

Du ansvarar för fysioterapeutisk bedömning och behandling av patienter på din avdelning/mottagning. Du arbetar ofta i team med olika yrkeskategorier vilket upplevs både roligt och lärorikt.
På enheten arbetar både mindre erfarna fysioterapeuter och fysioterapeuter med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi har ett stort fokus på kompetensutveckling och hos oss krävs det att varje medarbetare får en bred kunskapsbas för att kunna stödja varandra i vardagsarbetet. Förutom samverkan men andra fysioterapeuter samverkar du även med arbetsterapeuter och rehabassistenter som arbetar i vår enhet.

Hos oss
• får du en utsedd fadder och ett individuellt introduktionsprogram.
• blir du efter en tid erbjuden en mentor för vidare individuellt stöd i arbetet och i din personliga utveckling.

Utöver ovanstående kommer du med tid även att arbeta med
• utbildning och rådgivning till vårdpersonal och att driva utvecklingen inom ditt område
• handledning av studenter efter genomgången handledarutbildning.

Läs mer om våra övriga förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/

Ange gärna intresseområde i din ansökan.

Kvalifikationer

I rollen som fysioterapeut ska du
• vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• professionalism & ansvar.
• respekt & ödmjukhet.
• öppenhet & ärlighet.

Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under
annonseringsperioden.