<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Intresseanmälan AT-studierektor för AT-läkare i slutenvården Gävle sjukhus

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Vi eftersöker en AT-studierektor på cirka 30-40 procent till Gävle sjukhus. Som studierektor har du ett nära samarbete med ansvariga inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och tillsammans med AT-ansvariga, AT-chef och övergripande studierektor säkerställer du att AT-läkarna når Socialstyrelsens lärandemål.

Från och med hösten 2022 sker en ökning av antalet AT-läkare i Gästrikland och tjänstgöringstiden förkortas till 18 månader från och med 2023. Det innebär att vi inom Gästrikland årligen kommer att anställa 34 AT-läkare för en 18 månader lång tjänstgöringsperiod i enlighet med Socialstyrelsens förordning (SOSFS 1999:5). Under dessa 18 månader vistas AT-läkaren 12 månader inom slutenvården. Huvudplaceringarna utgörs av 4,5 månader inom invärtesmedicin, 4,5 månader inom opererande specialiteter och tre månader inom psykiatri.

Rekrytering sker två gånger per år och nya AT-läkare tillträder cirka fyra gånger per år.

Under kommande år sker stora förändringar inom svensk läkarutbildning. Vårt mål är att möjliggöra bra kunskapsprogression och att AT-läkarna efter genomförd AT väljer att stanna kvar inom vår region.

Tjänsten är idag på 30 procent av en heltid, men omfattningen kan diskuteras.

Läs mer om AT i Gävle på vår hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/Utbildning-och-forskning/AT/Gavle/

Arbetsuppgifter

• Att tolka och omsätta Socialstyrelsens föreskrifter angående AT.
• Att bistå berörda i frågor gällande AT.
• Att utgöra stöd för AT-chef i ansvaret för kontakt, samordning och övergripande planering med enheter där utbildning sker.
• Att tillsammans med AT-chef ansvara för uppföljning och utvärdering av AT-utbildningen i Region Gävleborg.
• Att bevaka och kommunicera Region Gävleborgs AT-policy och medverka i utbildningsråd läkare.
• Att följa den pedagogiska utvecklingen inom området och delta/medverka i relevanta nätverk regionalt och nationellt rörande medicinsk utbildning.

Befogenheter och resurser för uppdraget:
• Avsatt arbetstid motsvarande cirka 30-40 procent av en heltidstjänst, omfattningen kan diskuteras.
• Tidsbegränsat uppdrag med lön och lönetillägg i relation till uppdragets omfattning.
• Deltagande i Region Gävleborgs utbildningsråd.
• Egen kompetensutveckling inom det pedagogiska området inklusive deltagande i relevanta möten och kurser på lokal och nationell nivå.

Kvalifikationer

Specialistkompetent läkare inom en slutenvårdsspecialitet med handledarutbildning och en god förmåga att kommunicera och samarbeta.

Ledarskapsutbildning, pedagogisk kompetens och erfarenhet från AT- eller ST-utbildning är önskvärt. Vi söker dig som har ett genuint intresse för utbildningsfrågor och en förmåga att arbeta långsiktigt både operativt och strategiskt.

För dig som är extern sökande kommer kontakt med verksamhetschef för aktuell specialitet att förmedlas och rekrytering ske gemensamt.