<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Forskningssekreterare till Centrum för forskning och utveckling

Centrum för forskning och utveckling är en forskningsstödjande verksamhet som har till uppgift att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hälso- och sjukvård, tandvård samt forskning som främjar regional utveckling. Verksamheten bidrar till att en ökad forsknings- och utvecklingskompetens uppnås och används i regionen. Vidare innebär verksamhetens uppdrag att bidra till en kreativ forskningsmiljö, samt verka för att stödja och stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Avdelningen har samverkansavtal med Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och flera regioner i Sverige.

Inom avdelningen arbetar 10 medarbetare och verksamheten har cirka hundra aktiva forskare och forskarstuderande knutna till sig. Många olika forskningsfält finns representerade, företrädesvis inom medicin, vårdvetenskap och närliggande områden inom hälso- och sjukvården, men även inom flera områden som rör regional utveckling.

Avdelningen ingår i förvaltningen Forskning och samhällsmedicin. Här finns organisatoriskt tre samverkande avdelningar och ett sjukvårdsregionalt forskningsråd:
• Centrum för forskning och utveckling
• FoU Välfärd
• Samhällsmedicin
• Sjukvårdsregionala forskningsrådets kansli.

Vill du tillsammans med dina kollegor fortsätta arbetet med att utveckla avdelningens verksamhet in i framtiden? Då välkomnar vi dig med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Nu söker vi dig med stort intresse för forskning och utveckling, som är intresserad av en tjänst som forskningssekreterare i vårt team.

Som forskningssekreterare utgör du avdelningens administrativa kärna med ansvar för administration och infrastruktur inom avdelningen. Du är en viktig länk gentemot andra medarbetare, doktorander, forskare, interna och externa samarbetspartners och besökare. Viktiga arbetsuppgifter är att administrativt ansvara förutlysningsprocessens olika delar samt samordna uppföljning och redovisning av forskning. Du kommer också att arbeta med att koordinera utbildningar, seminarier och konferenser. I arbete ingår också att informera om verksamheten via webb.

Du ser teamarbete som centralt där alla är beroende av varandra för att uppnå satta mål och önskade resultat.

Tjänsten som forskningssekreterare är direkt underställd avdelningschefen vid Centrum för forskning och utveckling och ingår i ett team av kollegor som strävar efter goda resultat som utvecklar Region Gävleborg.

Du kommer att arbeta i en mindre grupp, bestående av personer med stor forskningskompetens från olika områden. Det innebär också eget ansvarstagande och initiativförmåga, i en grupp som strävar efter öppenhet och kollegiala idéutbyten.

I forskningssekreterarens arbetsuppgifter ingår att:
• Sammanställa forskningsbokslut
• Aktivt delta i utveckling av avdelningens arbete framåt, bidrar till att skapa en kultur som präglas av ständiga förbättringar
• Administrativt ansvara för FoU-råd och ansökningsprocesser
• Löpande kontakt med forskare och doktorander samt vara stöd i olika forskningsfrågor

Kvalifikationer

Högskoleexamen är ett krav, och en doktorsexamen är meriterande. Vi ser gärna att din bakgrund gett dig kunskap om samhällsvetenskap, vårdvetenskap, klinisk forskning, folkhälsovetenskap, epidemiologi eller annan hälsovetenskap.

Administrativ skicklighet, service och effektivitet är en viktig del i arbetet. Det är därför en fördel om du har erfarenhet av arbete med administration och handläggande uppgifter inom FoU-området. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Du behärskar även de program som ingår i Microsoft Office väl och då särskilt Excel.

Kunskap om forskningssystemet samt forskarens förutsättningar och villkor är meriterande, liksom om utvärdering och analysmetoder.

Du är noggrann och strukturerad och kan arbeta effektivt både självständigt och i grupp. Du är lösning- och resultatorienterad och kan på egen hand prioritera och driva frågor framåt. Som person har du servicekänsla och är bra på att skapa relationer och utveckla och upprätthålla goda samarbeten. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.