<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Sjukhusfysiker till strålbehandlingsmottagningen

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På strålbehandlingen jobbar idag 3,75 sjukhusfysiker, vilka är väl integrerade i den kliniska verksamheten tillsammans med 2 ingenjörer, 21 sjuksköterskor och cirka 5 onkologläkare. På enheten finns idag 3 acceleratorer (Varian; 2 True Beam och 1 IX) samt en CT (Toshiba Aquilion LB). Just nu pågår ett acceleratorbyte, där iX ersätts av en True Beam.

Arbetsuppgifter

Arbetet innefattar dagligt kliniskt arbete, dosplanering av konventionell och volymsmodulerad behandlingsteknik. Verifikationsmätningar, periodiska kontroller, kvalitetssäkring, metodutveckling och utbildning av personal. Det omfattar även utvecklingsarbete och införande av nya tekniker och utrustning. Arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkeskategorier.

I och med acceleratorbytet finns möjligheten att delta i inmätningsförfarandet av den nya True Beam. I samband med acceleratorbytet kommer det även att installeras ett ytscanningssystem. Vilket innebär att nya protokoll för detta ska implementeras, möjlighet att delta i den processen finns.

Kvalifikationer

Legitimerad sjukhusfysiker.

• Erfarenhet av arbete inom strålbehandling är meriterande, särskilt från Varian utrustning.

• God muntlig och skriftlig färdighet i svenska och engelska är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.