<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringen Gävleborg

Till barn- och ungdomshabiliteringen, BUH, är barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar välkomna. Här kan barn och deras familjer få råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Du arbetar i nära samverkan med psykologgruppen i Hälsingland men ditt primära uppdrag är att tillgodose bedömning, behandling och konsultation till barn inom Barn- och Ungdomshabiliteringens målgrupp i Gästrikland. Möjliga stationeringsorter är Hudiksvall, Bollnäs och Gävle. Du reser på arbetstid från din valda stationeringsort till aktuell mottagning för ditt uppdrag. För att minska resor i tjänsten använder vi digitala hjälpmedel när det är möjligt och för avgränsade insatser reser även patient till annan mottagning. Vi ser utvecklingen av digital vård som en viktig del i att säkra upp vården för våra barn och ungdomar i framtiden.

Arbetsuppgifter

Hos oss är den ena dagen sällan den andre lik och det är den variationen som gör arbetet både stimulerande och utmanande. Vi har den gemensamma patienten i fokus och vill att du som psykolog blir delaktig i vårt förändringsarbete gällande personcentrerade vårdprocesser och nya arbetsmodeller. Du agerar även kunskapsstöd till andra professioner i teamet som består av arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, specialpedagog, rehabassistent, logoped samt dietist. Vi arbetar även i samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer samt kommunala aktörer som exempelvis Elevhälsan.

Som psykolog inom vår verksamhet kommer du att arbeta med:

• utredning och diagnosticering av misstänkt autism hos barn
upp till 5 års ålder
• kognitiva bedömningar av barn och ungdomar 0-17 år
• behandlingsinsatser till barn och ungdomar med autism,
rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning samt
deras familjer och nätverk genom exempelvis
föräldrautbildningar, samtalskontakter och
gruppinterventioner
• aktiv teamsamverkan med andra yrkesprofessioner.

Hos oss får du:

• möjligheter till kompetensutveckling inom de områden som
berör våra målgrupper
• ett självständigt arbete med möjlighet att vara med och
påverka samt utveckla processer
• ett arbete som medför möjlighet till fördjupning inom flera
olika kunskapsområden.

Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som
arbetsgivare/Formaner/

Kvalifikationer

Som person ser vi att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta samt kommunicera med andra. Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat samt att du har en förmåga att kunna organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är uppmärksam och tillmötesgående samt visar vilja och förmåga att hjälpa andra och kan relatera till dem på ett pedagogiskt sätt. Du bör vara öppen för och intresserad av förändring och utveckling samt vilja ta ett professionellt ansvar för verksamhetens helhet.

I rollen som psykolog hos oss ska du:

• vara legitimerad psykolog
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.

Vidareutbildning i neuropsykologi och erfarenhet av behandling, utrednings- och diagnosticeringsarbete gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning och psykiatrisk sjukdom ser vi som meriterande, men inget krav.

Vi välkomnar även dig som PTP-psykolog med giltig psykologexamen.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.

Vi hoppas att du vill vara en del av en spännande utveckling av vår verksamhet och vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.