<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Psykiatrisjuksköterska/Kurator till Valbo Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Valbo Din hälsocentral är belägen vid Valbo centrum, cirka 10 minuter från Gävle, med bra bussförbindelser. Vårt upptagningsområde omfattar såväl landsbygd som blandade villaområden, ett vidsträckt område från delar av Hagaström i öster mot Forsbacka i väster. Med våra drygt 9800 listade tillhör vi en av de största offentligt drivna hälsocentralerna i Gävle. Vi bemannas med runt 40 medarbetare.

Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hembesök, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom ansvarar vi för flera vård- och omsorgsboenden. Vi har specialistsköterskemottagningar för astma/KOL, rökavvänjning, diabetes, hypertoni, inkontinens och hälsosamtal. För en bra struktur i arbetet med sjukskrivningar har vi en rehabkoordinator till vår hjälp. Visst arbete kan ske på delegation.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett psykosocialt team tillsammans med befintlig psykiatrisjuksköterska. Du ska ansvara för psykosociala bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet vid exempelvis depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar, mer komplicerade kriser, psykosomatiska tillstånd mm.

Vi arbetar med patienter över 18 år. Ofta utgör vi i primärvården första kontaktvägen för patienter med psykisk ohälsa. Det innebär mycket samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal både på hälsocentralen och inom andra verksamheter. Det kan också ingå att vara behjälplig att skriva remisser till psykiatrin samt att vara konsult i psykosociala frågor på hälsocentralen. Vi arbetar med telefonbedömning/rådgivning och både fysiska och digitala besök. Regelbunden handledning ingår.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykiatrisjuksköterska alternativt socionom, det är meriterande att vara hälso- och sjukvårdkurator, eller legitimerad psykolog. I första hand söker vi dig som har grundläggande utbildning i psykoterapi KBT steg 1.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet, korttidsinriktad behandling och primärvård.

Du bör vara flexibel och ha erfarenhet av att ta eget ansvar i patientarbetet, ha erfarenhet att arbeta både med enskilda patientärenden och patienter i grupp. Du bör också ha vana att arbeta i team vid behov av detta kring patienten.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god initiativförmåga och en god vilja till samarbete såväl inom enheten som med externa samarbetspartners.

Meriterande att ha erfarenhet av digitala besök, PMO samt TeleQ.

Urval och intervjuer kan ske löpande.