<< Tillbaka till listan över lediga jobb

Barnmorska till Barnmorskemottagningen Bollnäs

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Du kommer att ha din huvudplacering på Bollnäs Barnmorskemottagning alternativt Edsbyns Barnmorskemottagning. I Bollnäs ingår Barnmorskemottagningen som en viktig aktör i en familjecentral. Vi har även Ungdomsmottagning, U-ljudsmottagning samt BB-mottagning på plats så möjlighet till andra arbetsuppgifter än Barnmorskemottagningens finns. Mödrahälsovårdspsykolog ger kontinuerlig handledning.

Arbetsuppgifter

Barnmorskan arbetar inom följande verksamhetsområden:

- Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete.
- Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse.
- Familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention.
- Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer.
- Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.

Det finns även möjlighet att arbeta del av tid med BB-mottagning samt Ungdomsmottagningens målgrupp om så önskas.

Kvalifikationer

Legitimerad barnmorska.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Vid anställning skall belastningsregister från Polismyndigheten lämnas in.