Leva, verka och bo i Hudiksvall

Vi vill växa – men på ett sätt som passar Hudiksvall

Hudiksvall är inne i en positiv spiral just nu. Befolkningen ökar, bostäder byggs, företagen anställer, det är stor efterfrågan på mark för etableringar och över huvud taget händer det mycket runt om i kommunen. En ny stadsdel växer fram, drygt 700 bostäder planeras under närmaste 8-10 åren.

Livet är enklare här och upplevelserna är många

Många väljer att vända åter hit efter kortare eller längre strapatser ute i världen. Det talar sitt tydliga språk. Det är ingen drastisk skillnad på att bo på landet eller i stan. Båda delarna är alltid tillgängliga oavsett vad din adress är.

Här finns umgänge och möten som gynnar både kreativitet och professionalism. Vad man söker i livet är högst individuellt och kan variera mycket under en livstid. Vi erbjuder ett enklare liv i en bedårande vacker del av Sverige.

Upplevelserna är obegränsat många och finns runt omkring oss överallt. Eftersom kommunen består av en sådan skön blandning av stad och landsbygd, kust och inland och skog och berg finns här fantastiska möjligheter för upplevelser.

Läs mer om Hudiksvall