Hållbart arbetsliv 80:20

Just nu pågår ett pilotprojekt - Hållbart arbetsliv 80:20 där sjuksköterskor och barnmorskor inom slutenvårdens dygnet-runt verksamhet erbjuds arbeta 80 procent kliniskt, 10 procent med individuell utveckling och 10 procent med utveckling i verksamheten.

För oss är det viktigt att du har rätt förutsättningar till god hälsa, både på och utanför jobbet. Vi värdesätter din kompetensutveckling och trivsel högt, och därför ger vi dig dedikerad arbetstid för utvecklingsarbete inom områden som är betydelsefulla för just dig.