Familjehälsa, barnpsykiatri och habilitering

Familjehälsa, barnpsykiatri och habilitering - allt i ett verksamhetsområde. Här kan du stanna och utvecklas ett helt arbetsliv. Vi bedriver en sömlös vård och har hela vårdkedjan i vår hand med mycket samverkan över länet.

Vi är drygt 100 medarbetare inom respektive gren; familjehälsa, habilitering och barnpsykiatri. Vi betjänar ungefär 58 000 barn och unga, 0-17 år, i vårt län. Gävle är en liten storstad och här finns goda chanser att välja både stadsliv och landet. Cykla till jobbet, paddla kajak på kvällen eller ta tåget till Stockholm. Möjligheterna är många.

Familjehälsa

Familjehälsa är en psykosocial verksamhet som vänder sig till blivande föräldrar, barn i åldern 0-12 år och deras familjer. Verksamheten har mottagningar över hela länet. Här finns bland annat gruppverksamhet för föräldrar och barn och möjlighet till basutredningar av små barn i samverkan med barnhabilitering.

Barn- och ungdomspsykiatri

Verksamheten finns i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle.Vi bedriver förebyggande öppenvård och öppenvård i slutenvårdsnära skeden, ofta i samverkan med socialtjänst.

Här arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sekreterare. Här finns möjlighet till utveckling inom ramen för verksamheten. Utbildningar, forskning, nätverk, handledning och lärande ingår i vardagsarbetet. Det är nära till beslut och finns möjlighet att påverka. För utredningar finns standardiserade vårdförlopp och vi har arbetat mycket för att öka vår tillgänglighet.

Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen välkomnar barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Vi erbjuder barn och deras familjer råd, stöd och behandling. Stödet ges av ett tvärprofessionellt team med medicinsk, paramedicinsk, pedagogisk, psykologisk och social yrkeskompetens. Hit kommer barn och unga, 0-17 år, med autism, intellektuell funktionsnedsättning, bestående rörelsenedsättning, medfödd eller förvärvad hjärnskada. 

Vi finns i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle. Här arbetar arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, specialpedagoger, rehabassistenter, logopeder samt dietister.

"Den kollegiala samvaron är det absolut bästa"

Vad är det bästa med att arbeta som läkare inom barn- och ungdomspsykiatri i Gävleborg?

Sandra Löfving-Gupta, överläkare, barn- och ungdomspsykiatri Gävle

"Här finns det fantastiska möjligheter att kombinera forskning med arbete. Det är oerhört utvecklande och roligt. Som barnpsykiater får jag möta ett brett spektrum av familjer och barnpsykiatriska tillstånd.

Jag får möjlighet att handleda yngre kollegor och delta i utvecklingsarbete på kliniken. Jag jobbar i ett utredningsteam och känner mig riktigt stolt över det vi gör. Jag uppskattar också att det finns så stora möjligheter till påverkan och individuella lösningar.

Möjligheten att kombinera arbetet med forskning gör att jag kan hålla mig ajour med det senaste som händer inom det barnpsykiatriska forskningsområdet och fördjupa mig och utveckla spetskompetens inom ett specifikt område.

Men det allra bästa med att vara barnpsykiater i Region Gävleborg är utan tvekan kollegorna. I vårt team är det högt till tak och det finns en flexibilitet och anda kring att allt går att lösa. Trots att vi hanterar komplexa och ibland väldigt tunga och utmanande ärenden är det alltid roligt att gå till jobbet. Den kollegiala samvaron är det absolut bästa."

Foto: Sara Thorén.

 

Sten Jagell, docent och överläkare, barn- och ungdomspsykiatri Gävle

"Jag har arbetat vid flera sjukhus och i tre världsdelar innan jag kom till barn- och ungdomspsykiatrin. Efter många år vid länets barnhabiliteringar och barnmottagningar kom jag som 70-åring till barn- och ungdomspsykiatri i Gävle. Här har jag nu tjänstgjort och trivts i 15 år. Här finns trevliga, duktiga och hjälpsamma kollegor och en mycket god, omtänksam och engagerad arbetsledning.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle är min bästa och trevligaste arbetsplats. Här upplever jag  arbetsglädje och livsglädje i samarbetet med patienterna, deras familjer och våra olika personalgrupper. Vardagen känns meningsfull. Jag välkomnar kollegor som vill dela vår gemenskap."

 

Sebalinda Wester, överläkare, barn- och ungdomspsykiatri Gävle

"Jag är i grunden vuxenpsykiater och gick över till att arbeta på barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle för cirka 1,5 år sedan. Jag trivs fantastiskt bra på min nya arbetsplats. Det bästa med vår arbetsplats är:

  • Fantastiskt duktiga och hjälpsamma kollegor.
  • Bra samarbete och öppenhet mellan olika personalkategorier. Teamarbete och avsatt tid för teamavstämningar. 
  • Kollegial handledning en timme per vecka. Där har vi möjlighet att lyfta svåra ärenden, eller annat som känns angeläget att diskutera i grupp för stunden.
  • Arbetstiderna. Vi går jour dagtid både vardagar och helger men inga nattjourer.
  • Vi har god kontinuitet kring de patienter vi träffar.
  • Vi jobbar för en stark öppenvård och har väldigt få inläggningar (ibland är vår slutenvårdsavdelning är helt tom).

Jag kan varmt rekommendera alla som går och funderar kring att söka sig vidare att ta chansen att komma till oss!"