Familjehälsa, barnpsykiatri och habilitering

Familjehälsa, barnpsykiatri och habilitering är ett verksamhetsområde där du kan stanna och utvecklas ett helt arbetsliv. Vi befinner oss nu i en spännande fas där vi söker nya psykologer och PTP-psykologer (praktisk tjänstgöring som psykolog).

Barn- och familjehälsa

Barn- och familjehälsa är en psykosocial verksamhet som vänder sig till blivande föräldrar, barn i åldern 0-12 år och deras familjer.

Verksamheten har mottagningar på flera orter i länet;

 • Ljusdal,
 • Hudiksvall,
 • Bollnäs,
 • Söderhamn,
 • Gävle
 • och Sandviken.

På barn- och familjehälsan arbetar psykologer, socionomer och psykiatrisjuksköterskor som alla arbetar med stegvis vård utifrån varje familjs specifika behov. Vi erbjuder exempelvis familjesamtal, enskilda kontakter med vuxen eller barn, föräldrastöd eller gruppverksamhet för föräldrar och barn.

Målet för verksamheten är att ge hjälp i ett så tidigt skede som möjligt och därmed lindra, minska eller förhindra psykisk ohälsa.

Barn- och familjehälsa är första linjens vård avseende psykisk ohälsa i nära samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin.

Arbetet består av psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete för målgruppen och kontinuerlig handledning erbjuds.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin är specialisthjälp för barn och ungdomar med svår psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder också stöd och hjälp till barn och unga upp till 17 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är påverkad.

Barnpsykiatrisk diagnostik kan handla om bedömning, utredning och/eller behandling av akuta eller inte akuta tillstånd.

Barn- och ungdomspsykiatrin har ett nära samarbete med andra verksamheter inom vården när det gäller barnpsykiatriska frågeställningar specifikt med första linjens psykiatri, barn- och famljehälsa och ungdomsmottagningen. 

Här arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sekreterare.

Barn- och ungdomspsykiatrin finns på tre orter i regionen;

 • Gävle,
 • Bollnäs
 • och Hudiksvall. 

Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen välkomnar barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder barn och deras familjer råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Stödet anpassas efter barnets/ungdomens behov och ges av ett tvärprofessionellt team med medicinsk, paramedicinsk, pedagogisk, psykologisk och social yrkeskompetens. Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper är barn och ungdomar 0-17 år med:

 • Autism.
 • Intellektuell funktionsnedsättning.
 • Bestående rörelsenedsättning.
 • Medfödd eller förvärvad hjärnskada.

Barn- och ungdomshabiliteringen har verksamhet på tre orter i regionen:

 • Bollnäs,
 • Gävle
 • och Hudiksvall.

Här arbetar arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, specialpedagoger, rehabassistenter, logopeder samt dietister.

Vuxenhabiliteringen

Vuxenhabiliteringen vänder sig till personer som har fyllt 18 år och som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder, har medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder eller är anhörig till en person som har någon av dessa funktionsnedsättningar.

Vuxenhabiliteringen har särskild kunskap om funktionsnedsättningar och är ett komplement till primärvårdens och kommunens habiliteringsansvar.

Vuxenhabiliteringen finns på två orter i regionen: Gävle och Hudiksvall. Vuxenhabiliteringen i Hälsingland träffar även patienter på mottagningar i Söderhamn och Bollnäs.

Här arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och logopeder.