Digital psykiatri - arbeta som psykolog hos oss

Nu söker vi dig som vill jobba i det lilla teamet med det stora uppdraget! Som psykolog i teamet för digital psykiatri arbetar du i en kunskapsintensiv miljö med stora möjligheter till utveckling. Din tjänst kan anpassas efter dina specifika intresseområden och du får vara med i arbetet med att utveckla framtidens psykiatri.

Jämlik vård genom digitala lösningar

Digital psykiatri grundades för att skapa en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning av psykologer i den psykiatriska vården inom Region Gävleborg.

– Vårt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa tillgänglighet till strukturerad psykiatrisk diagnostik och evidensbaserade KBT-behandlingar för den specialiserade psykiatrins målgrupp, säger Arvin Hembäck, psykolog och teamledare digital psykiatri.

– Genom att utveckla och implementera digitala lösningar verkar vi för en mer jämlik vård. Vården ska finnas tillgänglig så nära patientens hemmiljö som möjligt, på samma villkor oavsett om patienten bor i glesbygd eller tätort, säger Arvin.

Arvid Hembäck, psykolog och teamledare digital psykiatri.
Arvid Hembäck, psykolog och teamledare digital psykiatri.

Teamet har sitt säte i Gävle, men arbetar länsövergripande mot de psykiatriska mottagningarna i Sandviken, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall. Arbetet med digitala lösningar möjliggör frihet och flexibilitet. Som psykolog har du möjlighet att skifta mellan att arbeta från ditt kontor i Gävle, på en av uppdragsmottagningarna och hemifrån.

Genom det länsövergripande uppdraget finns stora möjligheter till samverkan och insyn i arbetet på de olika mottagningarna. Det ger goda möjligheter att arbeta för en ökad kvalitetssäkring av länets psykiatriska vård.

Stimulerande arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter

Verksamheten vilar i huvudsak på tre ben – utredning, behandling och verksamhetsutveckling. Det innebär en varierande och stimulerande arbetsmiljö, med möjlighet till anpassning efter dina specifika intresseområden. Som psykolog i teamet har du goda förutsättningar att utveckla dina kliniska färdigheter i mötet med patienten och din kreativitet i arbetet med verksamhetsutveckling.

Några exempel på pågående projekt för digital verksamhetsutveckling:

  • Digitalt stödprogram till KBT-gruppbehandling för bipolär sjukdom. I det digitala stödprogrammet finns bland annat animerade psykoedukativa filmer och hemuppgifter med möjlighet till kommunikation mellan behandlare och patient.
  • KBT via video med digitalt stödprogram.
  • Digitalisering av formulär och skattningsskalor för användning inom såväl utredning som behandling.

– I arbetet med verksamhetsutveckling är du delaktig genom hela processen. Från problemformulering och problemlösning, till produktion och implementering av nya digitala lösningar, säger Arvin.

Förmåner

Du erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling genom regelbunden handledning i både diagnostik och behandling, samt genom intern och extern utbildning. Det finns stor möjlighet till kollegialt stöd. Kollegor i teamet är psykologer och medicinsk sekreterare. Arbetet mot uppdragsmottagningarna sker i multidisciplinära team med bland annat kurator, arbetsterapeut och psykiater.

Som anställd inom Region Gävleborg har du goda möjligheter att bedriva forskning med stöd från forskningsenheten. Du erbjuds också generösa förmåner, bland annat friskvårdsbidrag, semesterväxling och flextid.

Mer om förmåner som anställd inom Region Gävleborg