Barn- och ungdomssjukvården

Barn- och ungdomssjukvården (BUS) i Gävleborg är en del av regionens specialistsjukvård. BUS bedriver öppenvårdsverksamhet i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle samt slutenvårdsavdelningar i Hudiksvall och Gävle, med inriktning mot allmänpediatrik och neonatal enhet.

Inom neonatalvården bedrivs intensivvård och familjecentrerad nyföddhetsvård.
Inom neonatalvården bedrivs intensivvård och familjecentrerad nyföddhetsvård.

På BUS vårdavdelningar vårdas alla barn som har behov av slutenvård. BUS har drygt 200 medarbetare och ansvarar för att bistå intensivvården, infektionskliniken, akuten samt ambulansen med omvårdnadsresurser. Vid transport av nyfödda eller barn med mer komplexa svårigheter bemannas ambulans med hjälp av avdelningspersonalen vid BUS.

BUS har ansvar för hemsjukvård till invånare mellan 0-17 år. Inom dagsjukvården ges bland annat onkologisk behandling, stöd till multifunktionshindrade, läkemedelsbehandlingar och infusioner till barn med mer avancerade kroniska och akuta sjukdomar.