Lagarbete. Operationssjuksköterskorna Heléne Asplund och Birgitta Johansson.

Här går lagarbetet som en dans

På operationsavdelningen vid Hudiksvalls sjukhus ser man en oroväckande brist på framför allt operationssköterskor och därför vill man visa vad man egentligen gör på operation och på så sätt kanske locka fler att välja yrket.

Birgitta Johansson, operationssjuksköterska, kommer fram ur en korridor med några svängiga steg.

- Här dansar vi på jobbet, säger kollegan Lisa Tagesdotter, undersköterska, och ler.

Det visar sig ligga något i det. Men först några fakta. På operation på Hudiksvalls sjukhus utförs cirka 4 200 operationer per år av ett 90-tal medarbetare. Här erbjuds operations- och anestesivård till många verksamheter, bland annat ortopedi, gynekologi och kirurgi. Eftersom Hudiksvalls sjukhus är ett akutsjukhus handlar det även om snabba insatser efter exempelvis trafikolyckor.

Teamarbete med respekt för varandras kompetenser

Lisa Tagesdotter hjälper operationssjuksköterskan Heléne Asplund på med operationsrocken. Efter en snurr sluts den sterila påklädningen när bakstycket knyts runt Heléne. Narkossjuksköterskan Sussi Sjöblom visar hur hon förbereder för sövning.

Här kommer det där med dansen in igen. Teamet berättar hur viktiga allas roller är i samarbetet. Det är mycket strikta rutiner kring hygien, instrument och checklistor, och ofta ska det gå riktigt fort. Var och en har en uppgift och vet hur de ska stå i förhållande till varandra och patienten. När operatören kommer har teamet förberett allt.

Olika ingångar till yrket

Operationssjuksköterskan Birgitta Johansson är inne på sitt 44:e år och berättar att hon är tekniskt intresserad och gillar apparaturen i kombination med det medicinska.

Heléne Asplund, som har arbetat i två år som operationssjuksköterska, hade däremot inte det tekniska intresset. Hon säger att hon har tagit det som en utmaning och ser sig själv utvecklas, både yrkesmässigt och som person.

- Det är en speciell värld. Man känner sig ny länge, men man är aldrig ensam. Vi behöver varandra. När alla kan sin respektive del och man respekterar varandras olika roller – då blir det nästan som en dans. Sedan gäller det att dansa i takt.


Fakta utbildningstjänster

Region Gävleborg har ett stort behov av att utbilda specialistsjuksköterskor. För att öka möjligheten för fler att läsa vidare till specialistsjuksköterska erbjuder arbetsgivaren utbildningstjänster som innebär att sjuksköterskor som läser vidare till specialistsjuksköterska gör detta med bibehållen lön.

  • Utbildningstjänster syftar till att stimulera tillsvidareanställda sjuksköterskor att vidareutbilda sig inom prioriterade inriktningar för specialistsjuksköterskor/barnmorska. 
  • Vårdverksamhetens behov styr inom vilka utbildningar som utbildningstjänst erbjuds. Det kan därför variera över åren.
  • Tillsvidareanställda sjuksköterskor får bibehållen lön under studier till specialistsjuksköterska eller barnmorska.
  • När studierna påbörjas anställs sjuksköterskan inom den verksamhet som utbildningen är ämnad för. 
  • Är studierna på mindre än helfart arbetar sjuksköterskan i sin ordinarie tjänst i motsvarande grad. 
  • Utbildningarna är reguljära utbildningar vid högskolor/universitet.