Karin Horn, Ann-Sofie Fransson och Helene Henriksson tycker att dyrbar tid sparas när patienterna kan tas om hand på mottagningen

Snabbare omhändertagande av patienter på onkologen

Sedan november 2015 har onkologen i Gävle ett nytt arbetssätt. En sjuksköterskeledd mottagning ska ge cancerpatienterna snabba omvårdnadsinsatser och bättre uppföljning.

– Det är en fantastisk möjlighet, säger specialistsjuksköterska Karin Horn. Efter ett års pilotprojekt är mottagningen sedan 2016 permanent.

Specialistsjuksköterskorna Karin Horn och Helene Henriksson turas om att en månad i taget ta emot patienter från hela Gävleborg.

– Tanken är att patienter som redan är i kontakt med onkologen ska få ett snabbare omhändertagande, säger Karin.

Dyrbar tid sparas

Patienter som kontaktar onkologens rådgivning får, om behov finns, samma dag kontakt med specialistsjuksköterska som själv eller i samråd med jourläkare bedömer vilka åtgärder
som behövs.

– Cancerpatienter med smärtproblematik, nutritionsproblem, utslag, misstanke om djup ventrombos (blodpropp i de djupa venerna) och behov av psykosocialt stöd söker sig
till oss. Dyrbar tid sparas när vi kan ta hand om patienterna på mottagningen, säger Helene.

Samordnande funktion

Allt eftersom arbetssättet blivit etablerat kan de se ett tydligt behov hos patienterna av den här typen av mottagning.

– Vi har testat oss fram, det finns ju ingen annan sådan här mottagning i Sverige så vi har arbetat från grunden och planerat utifrån vad vi behöver och hur vi ska agera, allt för
att det ska bli enklare för patienten, säger Karin.

Genom sättet att arbeta finns möjlighet till telefonuppföljning av patienterna.

– Vi har också en samordnande funktion genom att exempelvis avboka en planerad röntgentid eller kontakt med andra vårdinstanser. Uppföljningarna ger patienter och anhöriga trygghet, säger Karin.

Avlastning en bieffekt

Innan projektet började kände sig Ann-Sofie Fransson, överläkare i onkologi, skeptisk till arbetssättet. Något hon numera har ändrat uppfattning om.

– Jag trodde att det skulle bli mer arbete för jourläkare, men det har visat sig bli tvärtom. Det viktigaste är att patienterna får en snabbare väg in i vården och en bättre uppföljning,
avlastningen är bara en positiv bieffekt, säger hon.

Trygga med varandra

Ann-Sofie berättar om när hon för några veckor sedan hade läkarjour, med känslan av att det inte hade gått utan sjuksköterskemottagningen.

– För mig som läkare går det fortare att bilda mig en uppfattning om patientens tillstånd sedan mottagningen startat. Det är dessutom roligt att hjälpas åt. Det krävs engagerade
sköterskor med erfarenhet och jag känner mig helt trygg med dem, säger Ann-Sofie.

– Det är dessutom utvecklande för oss, vi lär oss hela tiden i och med att vi får göra många egna bedömningar, tillägger Karin.