Distriktssköterska - ett varierande jobb med stora möjligheter

När Helena Berglund var 43 år blev hon färdig distriktssköterska och hon arbetar nu på Gävle Strand Din hälsocentral. 

- Redan när jag var sex år visste jag att jag ville bli distriktsköterska. Förebilden var distriktssköterskan Astrid som åkte runt i sin blå Renault.

Efter flera år som sjuksköterska blev jag vid 43-års ålder färdig med min utbildning och jag trivs jättebra med mitt jobb, säger Helena Berglund, distriktssköterska och specialistsjuksköterska astma KOL, Gävle Strand Din hälsocentral. 

En i teamet runt patienten

Att vara distriktssjuksköterska innebär ett varierande jobb med stora möjligheter till vidareutveckling. En distrikssköterska arbetar tillsammans med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, kuratorer, specialistsjuksköterskor och sekreterare i team runt patienten i primärvården. Patienterna är i alla åldrar jobbet innebär möten med både barn, unga, vuxna och äldre med allt från enklare hudbesvär till exempel svårare psykologisk problematik.

Med särskild kompetens att arbeta med folkhälsa

Som distriktssköterska finns möjligheter att arbeta inom primärvård, hemsjukvård eller skolhälsovård. Arbetet bedrivs vid egna mottagningar, i hemmiljö, vid skolor eller på hälsocentraler. Till de öppna mottagningarna söker människor för att få hjälp med enklare sjukvård, som inte ryms inom ramen för egenvård. Det kan gälla sårvård, livsstilsändring, eller sjukvårdande insatser så som injektioner, blodtryckskontroll eller hjälp med att förnya recept. Distriktssköterskan har särskild kompetens att arbeta med folkhälsa.

Distriktssköterskan kan vårda människor med svåra kroniska sjukdomar i patientens hem. Distriktssköterskan kan även vårda människor i livets slutskede. Det sker i nära samarbete med den sjukes närstående. Vid hälsocentralerna samarbetar distriktssköterskan med övriga hälso- och sjukvårdsprofessioner, för att kunna vara med patienten genom hela vårdprocessen.