Viktoria Wallinder och Tobias Norlén, audionomer i Region Gävleborg

Audionom – ett tacksamt yrke idag och i framtiden

När audionomerna Viktoria Wallinder och Tobias Norlén, hörselvården vid Gävle sjukhus, ska sammanfatta vad deras arbete går ut på är svaret givet:

– Vi bidrar till att öka människors livskvalitet.

– Det är en kommentar vi ofta får. Många är tacksamma över att ha erövrat ett sinne som de trott vara omöjligt, och de är tacksamma gentemot oss. Det är en ynnest att få jobba så, konstaterar Viktoria. Hon fortsätter:

– Många människor med hörselnedsättning kan börja dra sig för att göra saker. De kanske inte går på den där middagen för att de kommer känna sig utanför samtalet. Med rätt stöd och kanske ett hörhjälpmedel vågar de leva ett socialt liv. För några kan det vara för första gången i livet, för andra “igen”.


Viktoria Wallinder, audionom, Region Gävleborg

Ett yrke med många möjligheter

En audionom provar ut hörhjälpmedel, mest hörapparater, och gör olika typer av hörsel - och balansundersökningar. En audionom kan också välja att arbeta mer med stödjande samtal, rådgivning eller undervisning och ge information om hur hörseln fungerar, hur man förebygger hörselnedsättningar och vilka konsekvenser en hörselnedsättning kan ge. Särskilda barnaudionomer har hand om utprovning av hörhjälpmedel till barn.

– Om du har ett genuint intresse av att hjälpa människor, är lyhörd och tycker det är spännande med nya tekniska lösningar kan audionomyrket mycket väl vara något för dig! säger Tobias.


Tobias Norlén, audionom, Region Gävleborg

Problemlösning, diagnostik, rehabilitering och inspiration

Viktoria berättar om hur tankarna gick när hon gjorde sitt yrkesval:
– När jag bestämde mig för att bli audionom visste jag att jag ville ha någon form av vårdyrke där man hjälper personer men jag ville inte arbeta med så sjuka människor och inte med nålar. En del av våra patienter är ju sjuka men det är inte därför de kommer till oss. De kommer till oss för att få hjälp att höra bättre. Då var ju det här yrket perfekt. En annan fördel är att det är ett måndag till fredag-jobb, inga helger eller kvällar.

– Jag tycker det är spännande att följa den senaste teknikutvecklingen och att experimentera med olika hörapparatsfunktioner och tekniska tillvägagångssätt, säger Tobias. Att få ställa in ett bra ljud som patienten är helt nöjd med är mycket tillfredställande! Att hjälpa musiker höra bättre är särskilt stimulerande då jag själv hållit på med musik och ljudteknik och kan “tala samma språk” som de.

Mycket av jobbet handlar om problemlösning och ibland är det inte den mest uppenbara lösningen som är den bästa utan man kan behöva prova sig fram. Det gör arbetet mindre förutsägbart och inspirerar till fortsatt lärande och utveckling, tycker de båda.

– Jag ser det också som något positivt att få jobba både med både diagnostik och rehabilitering av hörseln, säger Tobias.

– Och framförallt är det väldigt roligt att träffa så många olika typer av människor. Trots att vissa arbetsuppgifter är återkommande och likadana är inget besök det andra likt eftersom varje person är unik och behoven ser olika ut, säger Viktoria.