Gustav Mattsson, AT-läkare Gävle

Medelstort sjukhus med stora fördelar

- För dig som funderar på att utbilda dig kan jag rekommendera Region Gävleborg som har utbildningsmässigt stora fördelar. Gävle sjukhus är ett medelstort sjukhus med bred kompetens och gränsdragningarna mellan olika subgrupper är inte lika skarpa som på större sjukhus, säger Gustav Mattsson, AT-läkare Gävle.

- Förutom att storleken på sjukhuset i Gävle är bra, är balansen mellan eget ansvar och handledning välavvägd. På akutmottagningen till exempel ges möjligheten att under handledning handlägga ett brett spektrum av sjukdomstillstånd, säger Gustav.

Kombinera arbetet med forskning

- Jag har alltid varit intresserad av både internmedicin och av forskning. I början av min AT var jag delaktig i några av de forskningsprojekt som i Region Gävleborg bedrivs inom kardiologi. Därefter har mitt intresse för hjärtsjukvård vuxit. Efter AT kommer jag i Gävle påbörja min specialisttjänstgöring (ST) inom internmedicin och så småningom inom subspecialiteten kardiologi. Jag hoppas kunna kombinera dessa tjänster med en forskarutbildning i form av en doktorandtjänst, säger Gustav.

Utvecklande projekt

- Ytterst är det patientnyttan som är syftet med de projekt vi bedriver, men jag tror som precis allt annat att ska man göra något bra ska man göra det för att det är roligt, säger Gustav Mattson som gör sin AT-tjänst i Region Gävleborg.

- Det drivs många utvecklingsprojekt i Region Gävleborg. Till exempel har jag tillsammans med kollegor studerat patienter som fått en inopererad hjärtstartare under de senaste 10 åren. Studien visar att patienterna har haft lika stor nytta av hjärtstartaren oavsett vilken orsak som lett till deras hjärtsvikt, säger Gustav.

- Vi gör också tillsammans med Hudiksvall en studie med patienter som fått en stroke orsakad av en blodpropp. Patienterna screenar sig själva med bröst- och tum-EKG i hemmet morgon och kväll. Eftersom förmaksflimmer kan komma och gå är det inte säkert att det upptäcks på strokeavdelningen. Därför är det viktigt att fortsätta undersökningen av hjärtrytmen under en längre tid, säger Gustav.

- Utöver dessa större projekt har jag fått möjlighet att publicera flera fallrapporter i internationella tidskrifter. Vi har även skrivit flera artiklar i tidskrifter som BestPractice och Läkartidningen som vänder sig till svenska läkare. Mest glad är jag över vår artikel om perikardit och myokardit i Läkartidningen.