En dag på jobbet som operationssjuksköterska

”Redan under studietiden, när jag fick testa en dag på operation, väcktes intresset. Då visste jag, att det här, det här är jag…” Följ med Angelina Sjölund och hennes kollegor en dag på jobbet!

Operationssjuksköterskor har hög kompetens och är eftertraktade på arbetsmarknaden. Rollen innebär hög status och man har stort inflytande över arbetet. Medarbetare inom operation vill visa vilket roligt och intressant yrke de har. Häng med dem på ”en dag på jobbet”!