Gör din ST i bild- och funktionsmedicin i Bollnäs eller Hudiksvall

Hudiksvalls sjukhus är ett lagom stort sjukhus med de flesta specialiteter. Det innebär att vi ser ett stort panorama av sjukdomar, samtidigt som det är lätt att lära känna och kommunicera med våra remittenter.

I Hudiksvall finns dubbla undersökningsrum för alla modaliteter: DT, MRT, röntgen, UL. Dessutom bedriver vi relativt avancerad intervention. Efter ett år börjar du går jour, givetvis med stöd från en kompetent bakjour.

Aleris driver Bollnäs sjukhus med akut internmedicin och stor elektiv operationsverksamhet. Vi har DT, MRT, UL, röntgen samt basal intervention. 

Vi satsar på intern och extern utbildning, och har en mycket bra ”bedside”-undervisning. Självklart ingår handledning av utbildade specialister. Du får själv utbildning i handledning, ledarskap och vetenskap.

Du får dessutom en utbildad radiolog som handledare i det vetenskapliga arbetet. Fortsatt forskningsarbete är välkommet, men inget krav.

Vi utgör en länsklinik tillsammans med Gävle sjukhus, där utbildning i nuklearmedicin och klinisk fysiologi erbjuds. Kompletterande utbildning i till exempel neuroradiologi, barnradiologi, thoraxradiologi görs i första hand i Uppsala enligt ett regionavtal.

Vi har genomgått en SPUR-inspektion 2016.

Om du väljer bild- och funktionsmedicin så finns stora möjligheter att relativt lätt arbeta i andra länder. Apparater och anatomi är lika överallt i världen.

Vi söker nu dig som är intresserad av ett spännande och utmanande yrke, med tonvikt på diagnostik – och ibland även behandling. Vi har stora inslag av både teknik och kommunikation. Det är både kul och utvecklande! Inte minst finns här en öppen, trevlig och kreativ stämning på kliniken där allas åsikter är lika mycket värda.

Kontaktperson

Björn Relefors, studierektor
076-807 93 76
bjorn.relefors@regiongavleborg.se