ST på Hudiksvalls sjukhus

Hudiksvalls sjukhus är det näst största sjukhuset i Gävleborgs län. Vi har akutverksamhet dygnet runt. 

Hos oss får du som ST-läkare arbeta självständigt men med handledning. Eftersom vi är ett litet sjukhus får du se ett brett sjukdomspanorama och har möjlighet att snabbt utvecklas i din yrkesroll. 

ST-tjänst Hudiksvalls sjukhus
Anestesi och intensivvård
Barn- och ungdomsmedicin
Barn- ocn ungdomspsykiatri
Bild- och funktionsmedicin
Internmedicin
Kirurgi
Kvinnosjukvården
Ortopedi
Psykiatri
Ögonsjukvård
Öron- näs- halssjukdomar