ST i reumatologi

Reumatologi är en egen basspecialitet där du efter fem års specialisttjänstgöring kan bli specialist i reumatologi. Den reumatologiska specialiteten befinner sig under stor utveckling och det senaste decenniet har behandlingsmöjligheterna förbättrats dramatiskt.

Moderna biologiska läkemedel har inneburit en revolution för specialiteten. Inom reumatologin behandlas huvudsakligen inflammatoriska ledsjukdomar (exempelvis reumatoid artrit och spondylartit), inflammatoriska systemsjukdomar (exempelvis SLE och systemisk skleros) samt olika vaskulitsjukdomar.

I Region Gävleborg bedrivs reumatologisk verksamhet vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt i Bollnäs (genom Aleris). Verksamheten sker i öppen vård, svåra fall som behöver sluten vård remitteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala. I samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator drivs en rehabiliteringsverksamhet under dagvårdsperioder. Det finns också en dagvårdsavdelning för infusionsbehandlingar och det finns ett nära samarbete med ortoped och handkirurg.

Kvalitetsregistret SRQ används i det dagliga kliniska arbetet, vilket ger god patientmedverkan och gör att vårdkvaliteten kan följas kontinuerligt. Vid reumatologienheten i Gävle bedrivs också ett flertal kliniska forskningsprojekt.

I reumatologiverksamheten Gävle och Hudiksvall arbetar fem specialister och två ST-läkare. Dessutom finns två specialister i Bollnäs. Alla specialister har handledarutbildning.

ST-utbildningen görs upp tillsammans med klinisk handledare och innebär tre års tjänstgöring i reumatologi (varav ett år på universitetssjukhus). Övrig tid fördelas på tjänstgöring inom invärtesmedicinska specialiteter och andra relevanta placeringar (exempelvis immunologi, infektion, ortopedi, rehabilitering).

Kontaktperson

Sven Tegmark, vårdenhetschef, sven.tegmark@regiongavleborg.se 026-15 43 52