Rehabiliteringsmedicin

Huvudinriktningen inom svensk rehabiliteringsmedicin är att erbjuda rehabilitering i arbetsför ålder vid mer komplexa tillstånd. Det innebär huvudsakligen rehabilitering av traumatiska skador, vaskulära och andra sjukdomar inom centrala och perifera nervsystemet samt rehabilitering vid långvariga smärtor i rörelseapparaten. En rehabiliteringsläkare har bred kompetens, med särskilt goda kunskaper inom anatomi, neurobiologi/-fysiologi, invärtesmedicinska tillstånd och komplikationer, psykologiska och psykiatriska inverkande faktorer och teamarbete

Det finns 23 rehabiliteringsmedicinska kliniker i Sverige, och i Gävleborg finns sedan 1980 en länsklinik i Sandviken. Kliniken har ca 70 anställda. Rehabiliteringen genomförs till allra största delen i ett interdisciplinärt teamarbete. 

Som läkare inom rehabiliteringsmedicin i Gävleborg arbetar man i team tillsammans med arbetsterapeuter, arbetsterapibiträde, fritidsledare, idrottsledare, kurator, logoped, psykologer, rehabassistent, sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor.

Arbetet fördelas mellan:

  • Avdelning 70 som är en vårdavdelning med 16 platser, där man har ett elektivt intag av patienter med behov av inneliggande rehabilitering.
  • Rehabmedicinsk öppenvård där man deltar i spinalrehabteam, hjärnrehabteam, smärtrehabteam med kognitiv beteendeinriktning och vid trafikmedicinska utredningar. Alla läkare har också egen mottagningsverksamhet.

Som ST i rehabiliteringsmedicin i Gävleborg görs huvuddelen av utbildningen i Sandviken (ca tre år). Sidotjänstgöringar inom internmedicin, psykiatri och neurologi görs huvudsakligen på annan ort i länet. Utbildningsdelen i primär spinalrehabilitering görs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där man också kan förlägga auskultation inom neurofysiologi och neurokirurgi. Annan påbyggnad inom ST-utbildningen kan vara ortopedi, reumatologi, vuxenhabilitering och arbets- och miljömedicin.

Det finns ett nationellt nätverk för ST-läkare inom rehabiliteringsmedicin, med möten en gång per år samt kontakt via mailnätverk. Vid rehabkliniken i Sandviken deltar ST-läkaren i klinikens interna utbildningar en gång/vecka samt går nationella SK-kurser enligt behov utifrån målbeskrivningen för rehabiliteringsmedicin. Rehabkliniken har ingen jourbemanning av läkare, utöver en telefonavstämning med sköterska vid planerat tillfälle på helgen.

Kontaktpersoner

Marianne Lannsjö, överläkare, marianne.lannsjo@regiongavleborg.se, 026-27 85 29
Birgitta Norell-Kågström, överläkare, birgitta.norell.kagstrom@regiongavleborg.se, 026-27 83 33
Lena Vretling, vårdenhetschef, lena.vretling@regiongavleborg.se 026-15 59 64