Rehabiliteringsmedicin

Huvudinriktningen inom svensk rehabiliteringsmedicin är att erbjuda rehabilitering i arbetsför ålder vid mer komplexa tillstånd. Det innebär huvudsakligen rehabilitering av traumatiska skador, vaskulära och andra sjukdomar inom centrala och perifera nervsystemet samt rehabilitering vid långvariga smärtor i rörelseapparaten. En rehabiliteringsläkare har bred kompetens, med särskilt goda kunskaper inom anatomi, neurobiologi/-fysiologi, invärtesmedicinska tillstånd och komplikationer, psykologiska och psykiatriska inverkande faktorer och teamarbete

Det finns 23 rehabiliteringsmedicinska kliniker i Sverige, och i Gävleborg finns sedan 1980 en länsklinik i Sandviken. Kliniken har ca 70 anställda. Rehabiliteringen genomförs till allra största delen i ett interdisciplinärt teamarbete. Kliniken är ackrediterad enligt ett internationellt kvalitetssystem (CARF), vilket innebär att man har lagt stort fokus på att ha genomtänkta rutiner och arbetssätt och ett starkt fokus på kvalitet och kvalitetsarbete på kliniken.

Som läkare inom rehabiliteringsmedicin i Gävleborg arbetar man i team tillsammans med arbetsterapeuter, arbetsterapibiträde, fritidsledare, idrottsledare, kurator, logoped, psykologer, rehabassistent, sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor.

Arbetet fördelas mellan:

  • Avdelning 70 som är en vårdavdelning med 16 platser, där man har ett elektivt intag av patienter med behov av inneliggande rehabilitering.
  • Rehabmedicinsk öppenvård där man deltar i spinalrehabteam, hjärnrehabteam, smärtrehabteam med kognitiv beteendeinriktning och vid trafikmedicinska utredningar. Alla läkare har också egen mottagningsverksamhet.

Som ST i rehabiliteringsmedicin i Gävleborg görs huvuddelen av utbildningen i Sandviken (ca tre år). Sidotjänstgöringar inom internmedicin, psykiatri och neurologi görs huvudsakligen på annan ort i länet. Utbildningsdelen i primär spinalrehabilitering görs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där man också kan förlägga auskultation inom neurofysiologi och neurokirurgi. Annan påbyggnad inom ST-utbildningen kan vara ortopedi, reumatologi, vuxenhabilitering och arbets- och miljömedicin.

Det finns ett nationellt nätverk för ST-läkare inom rehabiliteringsmedicin, med möten en gång per år samt kontakt via mailnätverk. Vid rehabkliniken i Sandviken deltar ST-läkaren i klinikens interna utbildningar en gång/vecka samt går nationella SK-kurser enligt behov utifrån målbeskrivningen för rehabiliteringsmedicin. Rehabkliniken har ingen jourbemanning av läkare, utöver en telefonavstämning med sköterska vid planerat tillfälle på helgen.

Kontaktpersoner

Marianne Lannsjö, överläkare, marianne.lannsjo@regiongavleborg.se, 026-27 85 29
Birgitta Norell-Kågström, överläkare, birgitta.norell.kagstrom@regiongavleborg.se, 026-27 83 33
Lena Vretling, vårdenhetschef, lena.vretling@regiongavleborg.se 026-15 59 64