Ortopedi

Ortopedkliniken i Gävle består för tillfället av 19 specialister/överläkar samt 8
ST-läkare. Vi bedriver akut sjukvård, elektiv kirugi samt dagkirurgisk verksamhet.

Ortopeden är en klinik som är på stark frammarsch och är den största opererande kliniken i Region Gävleborg. Med en allt större åldrande befolkning så ökar behovet av ortopedisk vård.

Vi arbetar med att skapa en attraktiv ST-utbildning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer med bland annat schemalagd studietid samt internutbildning. Du förväntas arbeta självständigt under handledning och målet är att ST-läkarna tidigt ska komma igång med kirurgisk verksamhet. Kliniken består av trevliga och kompetenta läkarkollegor.

Under hösten 2011 genomfördes en SPUR-inspektion av kliniken. Är du intresserad av av att arbeta med oss så tveka inte utan hör av dig!

Kontakt

Leif Mogen, studierektor