Välkommen till Öron näs och hals Gävleborg

Vi bedriver verksamhet på fyra orter i länet. Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Bollnäs. Huvudenheter för ST-läkarna är Gävle och Hudiksvall med vardera 3 tjänster. Utöver utbildningsläkare arbetar 9 överläkare och 4 specialistläkare inom kliniken i länet. Vi har i princip all förekommande verksamhet inom öron-, näs-, och halsområdet såsom till exempel:

  • komplicerade infektioner i övre luftvägar och öron-, näs- och halsområdet 
  • kroniska inflammatoriska sjukdomar och allergitillstånd i öron-, näs- och halsområdet 
  • neurologiska sjukdomar i hörsel- och balansnerver, känselnerver och muskelstyrande nerver i ansikte, svalg och talapparat 
  • tumörer i öron-, näs- halsområdet inkl mat- och luftstrupe  
  • främmande kroppar i öron, näsa, svalg, mat- och luftstrupe 
  • medfödda och förvärvade anatomiska defekter inom öron-, näs- och halsområdet 
  • skador inom huvud-, halsområdet 
  • hörselnedsättningar 
  • sväljningssvårigheter

När det gäller den högspecialiserade vården samt sidoutbildningen av våra ST-läkare har vi ett väl utvecklat samarbete med universitetssjukhusen i Uppsala och Örebro.

Både Gävle och Hudiksvalls sjukhus är stora nog för att ge en bra bredd i utbildningen samtidigt som man har kvar det mindre sjukhusets fördelar med möjligheten att lära känna kollegor samt ha ett välfungerande kliniköverskridande samarbete.

Båda enheterna har kvar sina egna operationsavdelningar och i Hudiksvall utförs alla ingrepp här. Detta gör det möjligt att operera dubbelhändigt med ST, något vi prioriterar. Senaste året har även utökade satsningar på internutbildning genomförts för att ytterliggare höja nivån för ST-läkarnas utveckling.

Kontaktpersoner:

Kristin Dellesjö, kristin.dellesjo@regiongavleborg.se, Vårdenhetschef Hudiksvall
Britt-Marie Carlström, britt-marie.carlstrom@regiongavleborg.se, Vårdenhetschef Gävle
Eva Funseth Åhs, , ST-Studierektor, Läkare Öron Gävle