Neurologi

Neurologi är en egen basspecialitet där man efter fem års specialisttjänstgöring blir neurolog. Den neurologiska specialiteten är under konstant utveckling både vad gäller forskning samt behandlingsmöjligheter samtidig som klinik och anamnes utgör grunden vid patientbedömningen.

Region Gävleborg erbjuder länsneurologi vilket innebär ett upptagningsområde som omfattar Gävleborgs län (utan södra Hälsingland) samt norra Uppland. Länsneurologin är förlagd till Gävle Sjukhus där Neurologimottagningen finns. I arbetet ingår mottagnings- och konsultverksamhet dagtid. Det finns även en dagvårdsavdelning med 6 behandlingsplatser som delas med reumatologimottagningen. På dagvården ges infusionsbehandling med bland annat IVIG, Solu-Medrol, Tysabri och andra biologiska läkemedel. Neurologen har ingen egen avdelning men vid inläggningsbehov finns platser på medicinavdelningarna på sjukhuset. Många patienter sköts också polikliniskt med till exempel uppstart av Apo-morfin behandling (penna och pump) hos Parkinsonpatienter.

Närmaste universitetskliniken är Akademiska Sjukhuset i Uppsala dit neurologiska patienter skickas för ytterligare utredning vid behov.

Bredvid neurologmottagningen ligger Neurofysiologiska mottagningen där alla neurografi- och EMG-undersökningar utförs i länet. Här finns också tillgång till EEG.

På neurologmottagningen jobbar 3 fasta överläkare samt tre hyrläkare som kommer regelbundet, 2 ST-läkare samt 4 sjuksköterskor. De fasta överläkarna har gått handledarutbildning.

Neurolog ST Region Gävleborg - vad ingår?

Gävle sjukhus

  • ST utbildningen sker på Neurologmottagningen på Gävle sjukhus.
  • Mottagnings- och konsultarbete med oselekterade patienter det vill säga neurologisk bredd.
  • Under de tre första åren av ST ingår medicinjourverksamhet på akuten. Detta innebär primärjoursarbete sex veckor per år. Inför denna placering sker en tre månaders randning på kardiologen och HIA (Hjärtintensiven). På akuten finns möjlighet att handlägga akuta neurologiska tillstånd som inte ses på neurologmottagningen.
  • tre månaders randning på Strokeavdelningen för att uppfylla delmålet för cerebrovaskulära sjukdomar.
    Utomläns, Akademiska Sjukhuset i Uppsala
  • ett års randning på Neurologen, vilket innebär neurologjours-, avdelnings- och mottagningsarbete.
  • tre månader på Neurofysilogisk avdelning
  • tre månader på Neurokirurgen.

Utöver dessa randningar finns möjlighet till valfria randningar som ex infektion, psykiatri, rehabmedicin med mera.

Som ST-läkare på neurologen i Gävle ingår man i den utbildning som ges för internmedicinarna och man förväntas föreläsa för sina ST-kollegor på ”ST-luncher”.

Två eftermiddagar i månaden är det internutbildning på neurologen.

Varje halvår träffas neurolog ST-läkarna inom Uppsala-Örebroregionen, där Region Gävleborg tillhör, för två dagars neurologiutbildning. Ett bra tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

ST-läkaren hjälper också till att ta hand om och utbilda randande ST-, AT-läkare samt kandidater.

Neurolog-ST i Gävle erbjuder också möjlighet att vara en del av utvecklingen på neurologmottagningen samt trevliga kollegor och högt i tak.

Välkommen att jobba med oss!

Kontaktpersoner

Sven Jackmann (öl), sven.jackmann@regiongavleborg.se  026-15 35 55
Sniege Zemguliené (öl), sniegoule.zemguliene@regiongavleborg.se  026-15 43 42
Emelie Björklund Jönsson emelie.bjorklund.jonsson@regiongavleborg.se 026-53 18 83