Kvinnosjukvården

Välkommen till Kvinnosjukvården i Gävle! Vi är ett stort gäng utbildningsläkare som trivs tillsammans.

Som ny följer man först ett välstrukturerat introduktionsprogram på 2 veckor för att sedan under ungefär ett halvår jobba sig igenom klinikens olika delar; avdelningsarbete, mottagningsarbete, dagjoursarbete, operationsträning, förlossningsvård, BB-vård, amningsmottagning och specialistmödravård. När det är dags att gå de första jourerna stämmer man av individuellt och man börjar alltid gå dubbelt på kvällen. Under de första helg- och nattjourerna har man stor uppbackning av sin bakjour och det fortsätter man att ha under sin tid som utbildningsläkare.

Varannan tisdagseftermiddag är vår egen. Då planerar vi in passande undervisning och har tid att ventilera små och stora svårighet i vardagen. Vi har utöver denna gemensamma undervisning schemalagda individuella studiedagar ca 1 gång per månad och fortlöpande administrativ tid avsatt. Det sociala klimatet är gott. Förutom klinikens hemma hos kvällar träffas vi utbildningsläkare gärna någon kväll per termin för att umgås.

Att vara utbildningsläkare på vår klinik är faktiskt förenligt med både småbarn och deltidsarbete! Schemat läggs långt i förväg och man har stora möjligheter att styra över sin arbetstid. Den personliga handledaren träffar man regelbundet och planerar kurser och placeringar och diskuterar den personliga och professionella utvecklingen. Randningarna planeras också individuellt men en längre kirurgisk placering liksom en neonatal och en anestesirandning är brukligt. För att få riskobstetrik tillbringar vi ett antal månader på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med regionen. Gynekologisk onkologi finns i Gävle. Forskning uppmuntras på kliniken och 10 veckors avsatt tid för vetenskapligt arbete och forskningsmetodikutbildning inom ramen för ST är en bra början.

Vi tycker om att arbeta tillsammans! Kliniken får genomgående goda betyg av randande ST-läkare, AT-läkare och kandidater. Vår goda bemanning  borgar för en trygg och välfungerande arbetssituation många år framöver och en bra gynekologisk och obstetrisk utbildning.

Kontaktperson

Maria Palm, studierektor