Kirurgi

Kirurgkliniken i Gävleborg är en länsgemensam klinik. Verksamheten är fördelad på fyra orter. Gävle och Hudiksvall har båda ett akut och ett elektivt uppdrag medan Sandviken och Bollnäs, som efter ¼ 2012 drivs av  Aleris på uppdrag av Region Gävleborg, enbart bedriver elektiv kirurgi.

Du som ST-läkare i Gävleborg har din huvudplacering vid Gävle respektive Hudiksvalls sjukhus. En del ingrepp/diagnoser har vi centraliserat så att du i perioder får möjlighet till mer koncentrerad mängdträning på någon av de andra orterna. Till exempel görs bröst/endokrin med placering i Gävle.

ST läkaren på i kirurgi erbjuds en praktisk basalt inriktad kirurgutbildning inom övre, nedre magtarm, kärl samt akutkirurgi och urologi. Du har självklart schemalagda handledareträffar med utbildad handledare två gånger per termin, vi ordnar fortlöpande ST seminarier, MM konferenser samt videokonferenser gemensamt för ST i Gävle och Hudiksvall. Du förväntas gå 12-14 obligatoriska kurser.

Du erbjuds möjlighet att fördjupa dig inom vissa områden i samarbete med UAS.

Viss del av den operativa träningen kommer också fortsättningsvis ske i Bollnäs under övervakning av specialister vid kirurgkliniken i Gävleborg.

Utbildning ses numera som central i verksamheten. Sedan några år har ST-studierektor och övrig personal ett pågående intensivt arbete med att utveckla och optimera utbildningssituationen. Utbildningen är anpassad till senaste målbeskrivningen för kirurgi.

Senaste SPUR-inspektionen genomfördes 2010 med gott omdöme, där man särskilt framhåller vår fyra månader långa dagkirurgiska placering där ST-läkaren tidigt får möjlighet att lära sig de vanligaste allmänkirurgiska ingreppen

Vi har för närvarande 27 överläkare/specialister och 9 ST/underläkare.

Vi har flera disputerade läkare och fler på gång. För de forskningsintresserade finns goda förutsättningar.

Kontaktperson

Verena Voss, studierektor